News

Publieke consultatie met betrekking tot het voorstel voor de Compensatie Regels tussen Elia en Nemo Link Ltd

20.07.2018

Vandaag 20 juli 2018 lanceert Elia een publieke consultatie met betrekking tot het gezamenlijk voorstel van Elia en Nemo Link Ltd voor het toe te passen compensatiemechanisme in het geval van een vermindering van de commerciële capaciteit van de Nemo Link Interconnector door Elia. Deze Compensatie Regels tussen Elia en Nemo Link Ltd zijn uitgewerkt in lijn met de principes overeengekomen met CREG in het kader van de cap & floor tariefmethodologie van toepassing op Nemo Link Ltd.

Aankondiging publieke consultatie met betrekking tot het voorstel van alle transmissienetbeheerders (TNBs) aangaande de verdere specificatie en harmonisatie van de onbalansverrekening

16.07.2018

In navolging van Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 18 december 2017, ook gekend als “guideline on electricity balancing” of kortweg EB GL, kondigt Elia de publieke consultatie met betrekking tot het voorstel van alle TNBs aangaande de verdere specificatie en harmonisatie van de onbalansverrekening volgens artikel 52.2 van de EB GL aan.

Formele Raadpleging met betrekking tot de operationele overeenkomst voor het LFC-BLOK

10.07.2018

Elia lanceert een openbare raadpleging over het ontwerpvoorstel voor de operationele overeenkomst voor het LFC-blok. Dit document bepaalt de dimensioneringsregels voor de “frequentieherstelreserves” of "FRR" (ook secundaire en tertiaire reserve genoemd) en vervult de verplichtingen van belasting-frequentieregeling. Dit betreft het proces om het vermogensevenwicht ELIA’s controlezone weer op de geprogrammeerde waarde te brengen en het residuele onevenwicht tussen injecties en afnames weg te werken. De operationele overeenkomst voor het LFC-blok voldoet aan de EU-verordening 2017/1485 van 2 augustus 2017 tot vaststelling van een richtlijn voor het beheer van het elektriciteitstransmissiesysteem. De openbare raadpleging loopt van 10 juli tot en met 21 augustus 2018 en kan worden geraadpleegd op de website van Elia.

Volg Elia op: twitter  linkedin

Jobs@elia

Contact Center

Bent u ondernemer, architect, veiligheidscoördinator, enz. en plant u werken in de nabijheid van onze installaties? Richt u tot het Contact Center in uw regio als u hierover vragen heeft.

Bedrijfsfilm