News

Federaal Ontwikkelingsplan van het transmissienet (110kV tot 380 kV) met betrekking tot de periode 2020-2030

11.10.2018

Elia organiseert een publieke consultatie over haar ontwerp van federaal ontwikkelingsplan 2020-2030 en het bijbehorende milieueffectenrapport. Het voorliggende ontwerpplan bevat een raming van de behoeften aan transmissiecapaciteit en beschrijft het investeringsprogramma dat wij als netbeheerder wensen uit te voeren om aan die behoeften tijdens de komende 10 jaar tegemoet te komen.

Volg Elia op: twitter  linkedin

Jobs@elia

Contact Center

Bent u ondernemer, architect, veiligheidscoördinator, enz. en plant u werken in de nabijheid van onze installaties? Richt u tot het Contact Center in uw regio als u hierover vragen heeft.

Bedrijfsfilm