Grid Technical Data

Het hoogspanningsnet is de ruggengraat van het elektriciteitstransportsysteem dat producten en verbruikers met elkaar verbindt zowel binnen België als ver over de landsgrenzen.

De volgende kaart toont de geografische inplanting van Elia’s 380 kV en 220 kV infrastructuurelementen.

grid technical data

Om transparantie-redenen kunnen de technische data betreffende deze hoogspanningselementen hier in excel-vorm gedownload worden. Dit bestand zal steeds geüpdatet worden in overeenstemming met de indienstname van nieuwe netwerkinfrastructuur zoals voorzien in het Federale Ontwikkelingsplan.