Grid Technical Data

Het hoogspanningsnet is de ruggengraat van het elektriciteitstransportsysteem dat producten en verbruikers met elkaar verbindt zowel binnen België als ver over de landsgrenzen.

Om transparantie-redenen kunnen de technische data betreffende deze hoogspanningselementen hier in excel-vorm gedownload worden. Dit bestand zal steeds geüpdatet worden in overeenstemming met de indienstname van nieuwe netwerkinfrastructuur zoals voorzien in het Federale Ontwikkelingsplan.