RSS Feed

Disclaimer: alle gegevens die op deze internetpagina worden gepubliceerd zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden bedoeld en zijn niet juridisch bindend. Elke gebruiker erkent dat hij/zij de gepubliceerde gegevens en informatie gebruikt op eigen risico.

Elia verwerpt hierbij alle aansprakelijkheid (hetzij door contract, onrechtmatige daad, strafbare feiten, oneigenlijk misdrijf, statuut of risicoaansprakelijkheid) als de publicatie van deze gegevens volledig of gedeeltelijk wordt onderbroken en als er enige schade of gevolgschade, rechtstreeks of onrechtstreeks, van welke aard dan ook wordt berokkend. Elia verwerpt bovendien alle aansprakelijkheid, die voortvloeit uit het verkeerd begrijpen of gebruiken van deze informatie.