Activatiestatus

Deze pagina toont de real-time activatiestatus voor strategische reserves, zowel day ahead als intraday.
Indien day-ahead een “economic” of “technical trigger” (economisch of technisch criterium) wordt gedetecteerd, zal dit onderaan op deze pagina gepubliceerd worden.
Wanneer intraday een “economic” en/of “technical trigger” is gedetecteerd, zal deze linksboven in het oranje worden weergegeven. Rechts van de SR trigger wordt de status van de SR activatie weergegeven. De huidige activatiestatus wordt weergegeven in oranje.
Bijvoorbeeld: indien het vak “Economic Trigger” en het vak “Verificatie” oranje gekleurd zijn, betekent dit dat er een activatie van strategische reserve is gebeurd. De activatiestatus bevindt zich in de Verification gate na detectie van de economische trigger, maar nog niet in de Delivery periode.

Bij een activatie van strategische reserve worden de start- en eindtijden status, alsook het behoefteprofiel (in de Delivery periode) weergegeven.

Om verwarring te vermijden, worden de verschillende statussen hieronder kort besproken:

  • de Detection gate (het moment waarop een ”Economic” en/of “Technical Trigger” gedetecteerd worden)
  • de Notification gate (start van de warm-up periode)
  • de Prolongation gate (Notification gate wordt verlengd omdat het behoefteprofiel voor SR gewijzigd is)
  • de Verification gate (start van de ramp-up periode)
  • de start van de Delivery periode (einde van de ramp-up periode en start van de periode waarin de SR de vereiste SGR (strategische reserve geleverd door productie-eenheden)/SDR (strategische reserve door afschakeling aan de vraagzijde) moet leveren)
  • de Activation Stop (het moment waarop de activatie van de SR eindigt of vroeger dan voorzien stopgezet wordt)

Voor meer informatie over de huidige onevenwichtstarieven kunt u de volgende pagina's raadplegen (zie User Guide (in het Engels) voor meer uitleg)

 

Zoals beschreven in de werkingsregels voor strategische reserve, kan Elia of de SR leverancier een test activatie plannen om de goede werking van de gecontracteerde SGR-eenheden te testen. Op 24 januari 2017 heeft Elia gevraagd om (een) SR eenhe(i)d(en) te testen van 09u00 tot 14u30 met een maximaal geïnjecteerd vermogen van 264MW. In geval van een testactivatie is er geen risico op “Structureel Tekort van de Zone” door een economische of technische trigger. De onevenwichtsprijzen zullen administratief berekend worden zoals beschreven in paragraaf 6.7.2 van de Werkingsregels. Elia zal het systeem opvolgen en behoudt zich op elk moment het recht om de test te annuleren of te stoppen.


INTRADAY
SR trigger
Technical trigger
Economic trigger
Current status strategic reserve activation
Notification
Prolongation
Verification
Delivery
Stop

DAY - AHEAD