Leveringstesten

Zoals beschreven in de werkingsregels voor strategische reserve, kan Elia of de SR leverancier een testactivatie plannen om de goede werking van de gecontracteerde SGR/SDR-eenheden te testen. Een leveringstest op vraag van de leverancier moet bij Elia worden aangevraagd volgens de voorwaarden zoals beschreven in het SGR/SDR contract.

Zodra een leveringstest op vraag van de leverancier wordt goedgekeurd door Elia, zal deze worden aangekondigd in onderstaande tabel:

Lijst van de reeds geplande leveringstesten op vraag van de leverancier de welke goedgekeurd zijn door Elia

Datum Uur interval Maximaal geïnjecteerd vermogen [MW]

Laatste update: 28/03/2016  

Een leveringstest op vraag van Elia wordt niet op voorhand aangekondigd aan de leverancier. Deze testen zullen daarom enkel via RSS Feed en via de pagina “onbalansprijzen” worden aangekondigd op het ogenblik dat het notificatiebericht wordt verzonden aan de SGR/SDR leverancier.

Onderstaande tabel toont de reeds uitgevoerde leveringstesten tijdens de afgelopen winterperiode:

Datum Op vraag van Uur interval Maximaal geïnjecteerd vermogen [MW]
24/01/2017 SGR Supplier   09u00-14u30 200-300
20/01/2016 SGR Supplier 09u00-09u30 0-100
20/01/2016 SGR Supplier 11u30-13u00 0-100
22/01/2016 SGR Supplier 09u00-14u30  200-300
03/02/2016 Elia 07u00-12u45 >300
04/02/2016 SGR Supplier 09u00-10u15 0-100
10/02/2016 SGR Supplier 09u00-14u45 >300
18/02/2016 Elia 15u00-16u00 200-300
24/02/2016 Elia  15u00-16u00 100-200
09/03/2016 SGR Supplier 09u00-14u30 200-300
10/03/2016 SGR Supplier 09u00-10u15 0-100
25/03/2016 Elia  15u00-20u30 >300
19/10/2016 SGR Supplier 07h00-15h15  200-300
26/10/2016 SGR Supplier 09h15-15h15  200-300
27/10/2016 Elia 08h15-15h15  200-300
24/01/2017 SGR Supplier 09h00-14h30 200-300
14/02/2017 Elia 10h30-16h30

>300

15/02/2017 Elia 10h45-14h00 200-300
03/03/2017 SGR Supplier 09h00-18h15 >300
18/10/2017 SGR Supplier 09h00-17h45 >300

Laatste update: 16/10/2017

In geval van een testactivatie is er geen risico op “Structureel Tekort van de Zone” door een economische of technische trigger. 

Het aangegeven uur interval is de periode waarin de SGR eenheid elektrische energie in het net injecteert of de SDR eenheid haar consumptie vermindert. Tijdens deze periode worden de onevenwichtsprijzen administratief berekend zoals beschreven in paragraaf 6.7.2 van de Werkingsregels.

Het maximaal geïnjecteerde vermogen toont het interval waarbinnen het vermogen zich bevindt tijdens het (de) kwartier(en) van maximale injectie. Bijvoorbeeld, indien de voorziene maximale injectie gelijk is aan 226 MW, zal het gepubliceerde maximaal geïnjecteerde vermogen gelijk zijn aan 200 – 300 MW. Elia zal het systeem opvolgen en behoudt zich op elk moment het recht om de test te annuleren of te stoppen.

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt met de laatste informatie; echter zal er steeds een vertraging zijn tussen operationele beslissingen en de publicatie op de website. Voor de real-time opvolging van een testactivatie (op vraag van de leverancier of op vraag van Elia), gelieve de pagina’s RSS Feed, Activatiestatus en Onevenwichtsprijzen te raadplegen.