Leveringstesten

Zoals beschreven in de werkingsregels voor strategische reserve, kan Elia of de SR leverancier een testactivatie plannen om de goede werking van de gecontracteerde SGR/SDR-eenheden te testen. Een leveringstest op vraag van de leverancier moet bij Elia worden aangevraagd volgens de voorwaarden zoals beschreven in het SGR/SDR contract.

Zodra een leveringstest op vraag van de leverancier wordt goedgekeurd door Elia, zal deze worden aangekondigd in onderstaande tabel:

Lijst van de reeds geplande leveringstesten op vraag van de leverancier de welke goedgekeurd zijn door Elia

Datum Uur interval Maximaal geïnjecteerd vermogen [MW]

Laatste update: 28/03/2016  

Een leveringstest op vraag van Elia wordt niet op voorhand aangekondigd aan de leverancier. Deze testen zullen daarom enkel via RSS Feed en via de pagina “onbalansprijzen” worden aangekondigd op het ogenblik dat het notificatiebericht wordt verzonden aan de SGR/SDR leverancier.

Onderstaande tabel toont de reeds uitgevoerde leveringstesten tijdens de afgelopen winterperiode:

Datum Op vraag van Uur interval Maximaal geïnjecteerd vermogen [MW]
 11/12/2017 SGR Supplier 07h30-17h00  >300
 12/12/2017 Elia 05h00-13h45 200-300
 16/01/2018 SGR Supplier 07h30-17h00  >300
 23/01/2018 Elia 07h15-16h00 >300 

Laatste update: 14/02/2018

Voor een overzicht van voorbije uitgevoerde leveringstesten, zie volgende link (PDF).

In geval van een testactivatie is er geen risico op “Structureel Tekort van de Zone” door een economische of technische trigger. 

Het aangegeven uur interval is de periode waarin de SGR eenheid elektrische energie in het net injecteert of de SDR eenheid haar consumptie vermindert. Tijdens deze periode worden de onevenwichtsprijzen administratief berekend zoals beschreven in paragraaf 6.7.2 van de Werkingsregels.

Het maximaal geïnjecteerde vermogen toont het interval waarbinnen het vermogen zich bevindt tijdens het (de) kwartier(en) van maximale injectie. Bijvoorbeeld, indien de voorziene maximale injectie gelijk is aan 226 MW, zal het gepubliceerde maximaal geïnjecteerde vermogen gelijk zijn aan 200 – 300 MW. Elia zal het systeem opvolgen en behoudt zich op elk moment het recht om de test te annuleren of te stoppen.

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt met de laatste informatie; echter zal er steeds een vertraging zijn tussen operationele beslissingen en de publicatie op de website. Voor de real-time opvolging van een testactivatie (op vraag van de leverancier of op vraag van Elia), gelieve de pagina’s RSS Feed, Activatiestatus en Onevenwichtsprijzen te raadplegen.