Financieel rapport van de regelzone

Het financieel rapport van de regelzone van Elia is het resultaat van de aan- en verkopen van energie door Elia om het evenwicht in haar regelzone te handhaven.

Het gedeelte energieverkoop omvat de verrekening van de onevenwichten van de ARP’s (Access Responsible Parties, toegangsverantwoordelijken), de verkopen die dienen om de netverliezen te dekken, de verkopen tussen elektriciteitstransmissienetbeheerders evenals de verkopen ter compensatie van het productieverschil van de windenergie.

Het gedeelte energieaankoop omvat de activeringen voor de regeling van de zone, de aankopen om de netverliezen te dekken en het gevaloriseerd verschil van de compensatie in natura van de ARP’s (Access Responsible Parties, toegangsverantwoordelijken)

De voorlopige maandelijkse financiële balans wordt gepubliceerd in maand M+3. De definitieve cijfers worden gepubliceerd 30 dagen na ontvangst van de cijfers die zijn goedgekeurd door ENTSO-E, de Europese vereniging van de elektriciteitstransmissienetbeheerders. Het rapport geeft aan of de gepubliceerde cijfers voorlopige of definitieve cijfers zijn.