Beschikbaar regelvermogen

Om transparante informatie te geven over de volumes die binnen de 15 minuten geactiveerd kunnen worden voor de compensatie van de onevenwichten alsook over de marginale prijzen van de biedingen voor de activatie van deze volumes, publiceert Elia op D-1 gegevens over zijn beschikbare en gebruikte balancing reserves, die de dag zelf worden geüpdatet.

Voor onmiddellijke toegang tot de verschillende publicaties op deze pagina klikt u op de onderstaande links:

 
 

Woordje uitleg en afkortingen

Dit beschikbaar regelvermogen is gebaseerd op biedingen en nominaties - day ahead en intraday - gedaan door ARP's, rekening houdend met de gekende technische (Pmax, Pmin, steiltegraad) en contractuele beperkingen. Deze publicatie mag niet beschouwd worden als een ex-ante simulatie van de effectief geactiveerde volumes en bereikte prijzen, omdat er bijkomende, niet op voorhand gekende beperkingen kunnen spelen gerelateerd aan het net, technische elementen en/of veiligheidsbeperkingen.

De volgende beperkingen moeten in acht worden genomen voor deze publicatie:

  • Accurate day-ahead en intraday programma's van de ARP's zijn essentieel voor een correcte publicatie. Er wordt geen rekening gehouden met reële injectiemetingen. Afwijkingen van het nominatieprogramma in de realiteit zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de ARP en worden geregeld via het onevenwichtstarief.
  • Correctgebruik van de IDPCR's om veranderingen of Forced Outages intraday te rapporteren is van essentieel belang om een schatting van de beschikbare regelingsmarge te garanderen die zo dicht mogelijk aansluit bij de realiteit.
  • Elk probleem dat een impact heeft op operaties in intraday die niet geregistreerd wordt via een IDCPR (veranderingen binnen het uur kunnen niet gecommuniceerd worden via IDCPR), wordt niet meegenomen in de berekening van het beschikbare regelvolume en de daaraan verbonden prijzen.
  • De mogelijke onbeschikbaarheid van reserves omwille van beperkingen gerelateerd aan het net, technische elementen en/of veiligheidsoverwegingen wordt niet in aanmerking genomen;
  • Product specifieke beperkingen worden toegevoegd in onderstaande tabel.

Meer informatie over de verschillende productcategorieën en hun producteigen beperkingen zijn terug te vinden in onderstaande tabel:

Product

Beschrijving van het reserveproduct

Bijkomende beperkingen per product waarmee geen rekening gehouden wordt in de publicatie

R2-

Beschikbaar vermogen aan vooraf gecontracteerde afregelbare secundaire reserves

 

R2+

Beschikbaar vermogen aan vooraf gecontracteerde opregelbare secundaire reserves

 

D C

Beschikbaar vermogen aan niet-gecontracteerde afregelbare reserves afkomstig van coördineerbare elektriciteitscentrales.

Niet-gecontracteerde reserves op pompcentrales worden niet meegerekend.

I C

Beschikbaar vermogen aan niet-gecontracteerde opregelbare reserves afkomstig van coördineerbare elektriciteitscentrales.

Niet-gecontracteerde reserves op pompcentrales worden niet meegerekend.

D LC

Beschikbaar vermogen aan niet-gecontracteerde afregelbare reserves afkomstig van beperkt coördineerbare elektriciteitscentrales.

Onder voorbehoud van operationele en technische beperkingen in real time.

I LC

Beschikbaar vermogen aan niet-gecontracteerde opregelbare reserves afkomstig van beperkt coördineerbare elektriciteitscentrales.

Onder voorbehoud van operationele en technische beperkingen in real time.

I C Energy Limited Beschikbaar vermogen aan niet-gecontracteerde opregelbare reserves met beperkte energie.  
D C Energy Limited Beschikbaar vermogen aan niet-gecontracteerde afregelbare reserves met beperkte energie.  

R3 Std

Beschikbaar vermogen aan vooraf gecontracteerde opregelbare tertiaire Standaard reserves

 

R3 Flex

Beschikbaar vermogen aan vooraf gecontracteerde opregelbare tertiaire Flex reserves 

- Beperkt aantal activeringen per jaar
- Reserve onbeschikbaar gedurende 12 uur tussen 2 activeringen.

ICH

Beschikbaar vermogen aan vooraf gecontracteerde opregelbare reserves (afschakelbaar verbruik) afkomstig van industriële klanten.

- Beperkt aantal activeringen per jaar
- Reserve onbeschikbaar gedurende 24 uur tussen 2 onderbrekingen.

inter-TSO Export

Beschikbaar afregelbaar vermogen afkomstig van noodcontracten met omliggende transmissienetbeheerders.

- Beschikbaarheid staat niet vast en wordt niet gewaarborgd.

inter-TSO Import

Beschikbaar opregelbaar vermogen afkomstig van noodcontracten met omliggende transmissienetbeheerders.

- Beschikbaarheid staat niet vast en wordt niet gewaarborgd.

Deze publicatie van het beschikbare regelvermogen is bovendien de basis voor:

Klik hier om meer te weten over de gegevens en de hypothesen die voor de gepubliceerde gegevens werden gebruikt (in het Engels) (PDF)
Top
Export Volumes to Excel
Export Volumes to CSV

  Downward regulation Upward regulation
Quarter Total
[MW]
inter-TSO
Export*
[MW]
D LC
[MW]
D C Energy
Limited
[MW]
D C
[MW]
R2-
[MW]
R2+
[MW]
I C
[MW]
I C Energy
Limited
[MW]
R3Std
[MW]
R3Flex
[MW]
I LC
[MW]
inter-TSO
Import*
[MW]
Total
[MW]
00:00 > 00:15 -844.7 -250.0 -12.4 0 -437.3 -145.0 145.0 527.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1766.6
00:15 > 00:30 -844.5 -250.0 -12.2 0 -437.3 -145.0 145.0 377.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1616.6
00:30 > 00:45 -844.6 -250.0 -12.3 0 -437.3 -145.0 145.0 377.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1616.6
00:45 > 01:00 -844.2 -250.0 -11.9 0 -437.3 -145.0 145.0 377.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1616.6
01:00 > 01:15 -840.0 -250.0 -7.1 0 -437.9 -145.0 145.0 257.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1496.6
01:15 > 01:30 -839.7 -250.0 -6.8 0 -437.9 -145.0 145.0 257.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1496.6
01:30 > 01:45 -839.7 -250.0 -6.8 0 -437.9 -145.0 145.0 257.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1496.6
01:45 > 02:00 -839.7 -250.0 -6.8 0 -437.9 -145.0 145.0 257.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1496.6
02:00 > 02:15 -840.3 -250.0 -6.8 0 -438.5 -145.0 145.0 257.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1496.6
02:15 > 02:30 -840.5 -250.0 -7.0 0 -438.5 -145.0 145.0 257.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1496.6
02:30 > 02:45 -840.8 -250.0 -7.3 0 -438.5 -145.0 145.0 257.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1496.6
02:45 > 03:00 -840.7 -250.0 -7.2 0 -438.5 -145.0 145.0 257.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1496.6
03:00 > 03:15 -840.8 -250.0 -6.7 0 -439.1 -145.0 145.0 257.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1496.6
03:15 > 03:30 -841.2 -250.0 -7.1 0 -439.1 -145.0 145.0 257.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1496.6
03:30 > 03:45 -841.1 -250.0 -7.0 0 -439.1 -145.0 145.0 257.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1496.6
03:45 > 04:00 -841.3 -250.0 -7.2 0 -439.1 -145.0 145.0 257.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1496.6
04:00 > 04:15 -798.2 -250.0 -7.1 0 -396.1 -145.0 145.0 302.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1541.6
04:15 > 04:30 -798.0 -250.0 -6.9 0 -396.1 -145.0 145.0 302.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1541.6
04:30 > 04:45 -798.1 -250.0 -7.0 0 -396.1 -145.0 145.0 302.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1541.6
04:45 > 05:00 -798.2 -250.0 -7.1 0 -396.1 -145.0 145.0 302.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1541.6
05:00 > 05:15 -841.5 -250.0 -7.2 0 -439.3 -145.0 145.0 257.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1496.6
05:15 > 05:30 -841.8 -250.0 -7.5 0 -439.3 -145.0 145.0 407.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1646.6
05:30 > 05:45 -842.1 -250.0 -7.8 0 -439.3 -145.0 145.0 407.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1646.6
05:45 > 06:00 -842.2 -250.0 -7.9 0 -439.3 -145.0 145.0 407.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1646.6
06:00 > 06:15 -897.2 -250.0 -7.8 0 -494.4 -145.0 145.0 511.7 0 366.0 478.0 0 250.0 1750.7
06:15 > 06:30 -1018.5 -250.0 -7.7 0 -615.8 -145.0 145.0 390.3 0 366.0 478.0 0 250.0 1629.3
06:30 > 06:45 -1031.0 -250.0 -7.6 0 -628.4 -145.0 145.0 377.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1616.6
06:45 > 07:00 -1030.6 -250.0 -7.4 0 -628.2 -145.0 145.0 377.7 0 366.0 478.0 0 250.0 1616.7
07:00 > 07:15 -1255.9 -250.0 -7.4 0 -853.5 -145.0 145.0 270.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1509.6
07:15 > 07:30 -1270.6 -250.0 -6.7 0 -868.9 -145.0 145.1 270.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1509.7
07:30 > 07:45 -1279.5 -250.0 -6.3 0 -878.2 -145.0 145.0 270.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1509.6
07:45 > 08:00 -1275.3 -250.0 -6.1 0 -874.2 -145.0 145.0 270.7 0 366.0 478.0 0 250.0 1509.7
08:00 > 08:15 -1273.7 -250.0 -5.4 0 -873.2 -145.1 145.0 258.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1497.6
08:15 > 08:30 -1273.3 -250.0 -5.0 0 -873.2 -145.1 145.0 258.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1497.6
08:30 > 08:45 -1273.5 -250.0 -5.2 0 -873.2 -145.1 145.0 257.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1496.6
08:45 > 09:00 -1273.8 -250.0 -4.9 0 -873.8 -145.1 145.0 257.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1496.6
09:00 > 09:15 -1272.1 -250.0 -4.3 0 -872.7 -145.1 145.0 258.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1497.6
09:15 > 09:30 -1271.7 -250.0 -3.9 0 -872.7 -145.1 145.0 258.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1497.6
09:30 > 09:45 -1271.5 -250.0 -3.7 0 -872.7 -145.1 145.0 258.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1497.6
09:45 > 10:00 -1271.3 -250.0 -3.3 0 -872.9 -145.1 145.0 257.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1496.6
10:00 > 10:15 -1138.3 -250.0 -2.4 0 -740.9 -145.0 145.0 258.7 0 366.0 478.0 0 250.0 1497.7
10:15 > 10:30 -1138.4 -250.0 -2.7 0 -740.7 -145.0 145.0 257.7 0 366.0 478.0 0 250.0 1496.7
10:30 > 10:45 -1138.3 -250.0 -2.8 0 -740.5 -145.0 145.0 257.7 0 366.0 478.0 0 250.0 1496.7
10:45 > 11:00 -1138.6 -250.0 -3.3 0 -740.3 -145.0 145.0 257.7 0 366.0 478.0 0 250.0 1496.7
11:00 > 11:15 -1137.1 -250.0 -3.9 0 -738.2 -145.0 145.0 260.5 0 366.0 478.0 0 250.0 1499.5
11:15 > 11:30 -1138.2 -250.0 -5.2 0 -738.0 -145.0 145.0 258.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1497.6
11:30 > 11:45 -1138.9 -250.0 -6.3 0 -737.6 -145.0 145.0 258.7 0 366.0 478.0 0 250.0 1497.7
11:45 > 12:00 -1140.1 -250.0 -7.7 0 -737.4 -145.0 145.0 257.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1496.6
12:00 > 12:15 -1139.3 -250.0 -8.5 0 -735.8 -145.0 145.0 260.7 0 366.0 478.0 0 250.0 1499.7
12:15 > 12:30 -1139.1 -250.0 -8.5 0 -735.6 -145.0 145.0 259.7 0 366.0 478.0 0 250.0 1498.7
12:30 > 12:45 -1138.9 -250.0 -8.5 0 -735.4 -145.0 145.0 258.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1497.6
12:45 > 13:00 -1138.7 -250.0 -8.5 0 -735.2 -145.0 145.0 257.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1496.6
13:00 > 13:15 -1137.0 -250.0 -8.5 0 -733.5 -145.0 145.0 260.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1499.6
13:15 > 13:30 -1136.7 -250.0 -8.4 0 -733.3 -145.0 144.9 259.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1498.5
13:30 > 13:45 -1136.3 -250.0 -8.4 0 -732.9 -145.0 145.0 258.7 0 366.0 478.0 0 250.0 1497.7
13:45 > 14:00 -1135.9 -250.0 -8.4 0 -732.5 -145.0 145.0 257.8 0 366.0 478.0 0 250.0 1496.8
14:00 > 14:15 -1135.2 -250.0 -8.5 0 -731.7 -145.0 144.9 257.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1496.5
14:15 > 14:30 -1133.6 -250.0 -8.5 0 -730.1 -145.0 145.0 257.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1496.6
14:30 > 14:45 -1132.1 -250.0 -8.5 0 -728.6 -145.0 145.0 257.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1496.6
14:45 > 15:00 -1129.7 -250.0 -8.6 0 -726.1 -145.0 145.0 258.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1497.6
15:00 > 15:15 -1127.5 -250.0 -8.4 0 -724.1 -145.0 145.0 258.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1497.6
15:15 > 15:30 -1127.1 -250.0 -8.4 0 -723.7 -145.0 145.0 257.7 0 366.0 478.0 0 250.0 1496.7
15:30 > 15:45 -1126.8 -250.0 -8.3 0 -723.5 -145.0 144.9 257.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1496.5
15:45 > 16:00 -1126.3 -250.0 -8.2 0 -723.1 -145.0 145.0 257.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1496.6
16:00 > 16:15 -1123.8 -250.0 -7.9 0 -720.9 -145.0 145.0 259.2 0 366.0 478.0 0 250.0 1498.2
16:15 > 16:30 -1123.4 -250.0 -7.5 0 -720.9 -145.0 145.0 258.9 0 366.0 478.0 0 250.0 1497.9
16:30 > 16:45 -1122.7 -250.0 -6.8 0 -720.9 -145.0 145.0 258.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1497.6
16:45 > 17:00 -1121.8 -250.0 -6.3 0 -720.5 -145.0 145.0 257.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1496.6
17:00 > 17:15 -1112.5 -250.0 -5.9 0 -711.6 -145.0 145.0 266.3 0 366.0 478.0 0 250.0 1505.3
17:15 > 17:30 -1112.2 -250.0 -5.6 0 -711.6 -145.0 145.0 266.3 0 366.0 478.0 0 250.0 1505.3
17:30 > 17:45 -1111.8 -250.0 -5.2 0 -711.6 -145.0 145.0 266.3 0 366.0 478.0 0 250.0 1505.3
17:45 > 18:00 -1111.6 -250.0 -5.0 0 -711.6 -145.0 145.0 266.4 0 366.0 478.0 0 250.0 1505.4
18:00 > 18:15 -1179.3 -250.0 -4.7 0 -779.6 -145.0 145.0 257.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1496.6
18:15 > 18:30 -1179.3 -250.0 -4.7 0 -779.6 -145.0 145.0 258.7 0 366.0 478.0 0 250.0 1497.7
18:30 > 18:45 -1179.5 -250.0 -4.7 0 -779.8 -145.0 145.0 258.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1497.6
18:45 > 19:00 -1179.0 -250.0 -4.7 0 -779.3 -145.0 145.0 258.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1497.6
19:00 > 19:15 -1179.5 -250.0 -4.9 0 -779.6 -145.0 145.0 257.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1496.6
19:15 > 19:30 -1179.6 -250.0 -5.0 0 -779.6 -145.0 145.0 257.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1496.6
19:30 > 19:45 -1179.9 -250.0 -5.3 0 -779.6 -145.0 145.0 257.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1496.6
19:45 > 20:00 -1179.1 -250.0 -5.3 0 -778.8 -145.0 145.0 258.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1497.6
20:00 > 20:15 -1266.3 -250.0 -5.7 0 -865.5 -145.1 145.0 257.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1496.6
20:15 > 20:30 -1266.1 -250.0 -5.5 0 -865.5 -145.1 145.0 258.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1497.6
20:30 > 20:45 -1266.1 -250.0 -5.5 0 -865.5 -145.1 145.0 259.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1498.6
20:45 > 21:00 -1265.4 -250.0 -5.4 0 -864.9 -145.1 145.0 260.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1499.6
21:00 > 21:15 -1130.7 -250.0 -6.2 0 -729.5 -145.0 144.9 257.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1496.5
21:15 > 21:30 -1131.7 -250.0 -6.4 0 -730.3 -145.0 145.0 258.7 0 366.0 478.0 0 250.0 1497.7
21:30 > 21:45 -1133.1 -250.0 -6.8 0 -731.3 -145.0 145.0 260.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1499.6
21:45 > 22:00 -1134.6 -250.0 -7.3 0 -732.3 -145.0 144.9 261.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1500.5
22:00 > 22:15 -1136.2 -250.0 -7.4 0 -733.8 -145.0 145.0 259.1 0 366.0 478.0 0 250.0 1498.1
22:15 > 22:30 -1139.0 -250.0 -7.8 0 -736.2 -145.0 144.9 258.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1497.5
22:30 > 22:45 -1140.3 -250.0 -8.3 0 -737.0 -145.0 145.0 259.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1498.6
22:45 > 23:00 -1141.4 -250.0 -8.6 0 -737.8 -145.0 145.0 260.7 0 366.0 478.0 0 250.0 1499.7
23:00 > 23:15 -1145.0 -250.0 -9.6 0 -740.4 -145.0 144.9 257.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1496.5
23:15 > 23:30 -1145.8 -250.0 -10.8 0 -740.0 -145.0 145.0 258.2 0 366.0 478.0 0 250.0 1497.2
23:30 > 23:45 -1145.2 -250.0 -9.4 0 -740.8 -145.0 145.0 257.6 0 366.0 478.0 0 250.0 1496.6
23:45 > 00:00 -1102.1 -250.0 -10.6 0 -696.5 -145.0 145.0 302.1 0 366.0 478.0 0 250.0 1541.1

TopExport Prices to Excel
Export Prices to CSV

  Marginal prices (€/MWh) for activation of
Quarter inter-TSO
Export*
D LC D C Energy
Limited
D C R2- R2+ I C I C Energy
Limited
R3Std R3Flex I LC inter-TSO
Import*
00:00 > 00:15  -261.96  -180.00  0.00  0.00  12.92  62.92  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
00:15 > 00:30  -261.96  -180.00  0.00  0.00  12.92  62.92  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
00:30 > 00:45  -261.96  -180.00  0.00  0.00  12.92  62.92  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
00:45 > 01:00  -261.96  -180.00  0.00  0.00  12.92  62.92  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
01:00 > 01:15  -263.73  -180.00  0.00  0.00  12.92  62.92  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
01:15 > 01:30  -263.73  -180.00  0.00  0.00  12.92  62.92  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
01:30 > 01:45  -263.73  -180.00  0.00  0.00  12.92  62.92  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
01:45 > 02:00  -263.73  -180.00  0.00  0.00  12.92  62.92  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
02:00 > 02:15  -265.07  -180.00  0.00  0.00  12.92  62.92  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
02:15 > 02:30  -265.07  -180.00  0.00  0.00  12.92  62.92  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
02:30 > 02:45  -265.07  -180.00  0.00  0.00  12.92  62.92  1064.83  0.00  520.85  5000.00    552.64
02:45 > 03:00  -265.07  -180.00  0.00  0.00  12.92  62.92  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
03:00 > 03:15  -266.11  -180.00  0.00  0.00  12.92  62.92  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
03:15 > 03:30  -266.11  -180.00  0.00  0.00  12.92  62.92  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
03:30 > 03:45  -266.11  -180.00  0.00  0.00  12.92  62.92  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
03:45 > 04:00  -266.11  -180.00  0.00  0.00  12.92  62.92  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
04:00 > 04:15  -266.87  -180.00  0.00  0.00  12.92  62.92  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
04:15 > 04:30  -266.87  -180.00  0.00  0.00  12.92  62.92  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
04:30 > 04:45  -266.87  -180.00  0.00  0.00  12.92  62.92  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
04:45 > 05:00  -266.87  -180.00  0.00  0.00  12.92  62.92  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
05:00 > 05:15  -264.89  -180.00  0.00  0.00  12.92  62.92  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
05:15 > 05:30  -264.89  -180.00  0.00  0.00  12.92  62.92  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
05:30 > 05:45  -264.89  -180.00  0.00  0.00  12.92  62.92  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
05:45 > 06:00  -264.89  -180.00  0.00  0.00  12.92  62.92  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
06:00 > 06:15  -260.79  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
06:15 > 06:30  -260.79  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
06:30 > 06:45  -260.79  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
06:45 > 07:00  -260.79  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
07:00 > 07:15  -253.05  -180.00  0.00  0.00  9.09  67.21  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
07:15 > 07:30  -253.05  -180.00  0.00  0.00  7.57  67.49  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
07:30 > 07:45  -253.05  -180.00  0.00  0.00  6.65  67.65  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
07:45 > 08:00  -253.05  -180.00  0.00  0.00  4.77  67.99  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
08:00 > 08:15  -250.86  -180.00  0.00  0.00  4.70  68.00  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
08:15 > 08:30  -250.86  -180.00  0.00  0.00  4.70  68.00  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
08:30 > 08:45  -250.86  -180.00  0.00  0.00  4.70  68.00  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
08:45 > 09:00  -250.86  -180.00  0.00  0.00  4.70  68.00  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
09:00 > 09:15  -252.05  -180.00  0.00  0.00  4.70  68.00  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
09:15 > 09:30  -252.05  -180.00  0.00  0.00  4.70  68.00  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
09:30 > 09:45  -252.05  -180.00  0.00  0.00  4.70  68.00  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
09:45 > 10:00  -252.05  -180.00  0.00  0.00  4.70  68.00  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
10:00 > 10:15  -252.87  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
10:15 > 10:30  -252.87  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
10:30 > 10:45  -252.87  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
10:45 > 11:00  -252.87  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
11:00 > 11:15  -253.08  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
11:15 > 11:30  -253.08  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
11:30 > 11:45  -253.08  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
11:45 > 12:00  -253.08  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
12:00 > 12:15  -257.93  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
12:15 > 12:30  -257.93  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
12:30 > 12:45  -257.93  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
12:45 > 13:00  -257.93  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
13:00 > 13:15  -260.10  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
13:15 > 13:30  -260.10  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
13:30 > 13:45  -260.10  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
13:45 > 14:00  -260.10  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
14:00 > 14:15  -260.54  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
14:15 > 14:30  -260.54  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
14:30 > 14:45  -260.54  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
14:45 > 15:00  -260.54  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
15:00 > 15:15  -260.96  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
15:15 > 15:30  -260.96  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
15:30 > 15:45  -260.96  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
15:45 > 16:00  -260.96  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
16:00 > 16:15  -260.70  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
16:15 > 16:30  -260.70  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
16:30 > 16:45  -260.70  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
16:45 > 17:00  -260.70  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
17:00 > 17:15  -254.62  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
17:15 > 17:30  -254.62  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
17:30 > 17:45  -254.62  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
17:45 > 18:00  -254.62  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
18:00 > 18:15  -251.19  -180.00  0.00  0.00  12.26  65.80  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
18:15 > 18:30  -251.19  -180.00  0.00  0.00  12.26  65.80  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
18:30 > 18:45  -251.19  -180.00  0.00  0.00  12.26  65.80  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
18:45 > 19:00  -251.19  -180.00  0.00  0.00  12.26  65.80  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
19:00 > 19:15  -247.36  -180.00  0.00  0.00  12.26  65.80  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
19:15 > 19:30  -247.36  -180.00  0.00  0.00  12.26  65.80  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
19:30 > 19:45  -247.36  -180.00  0.00  0.00  12.26  65.80  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
19:45 > 20:00  -247.36  -180.00  0.00  0.00  12.26  65.80  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
20:00 > 20:15  -248.04  -180.00  0.00  0.00  4.70  68.00  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
20:15 > 20:30  -248.04  -180.00  0.00  0.00  4.70  68.00  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
20:30 > 20:45  -248.04  -180.00  0.00  0.00  4.70  68.00  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
20:45 > 21:00  -248.04  -180.00  0.00  0.00  4.70  68.00  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
21:00 > 21:15  -250.81  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
21:15 > 21:30  -250.81  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
21:30 > 21:45  -250.81  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
21:45 > 22:00  -250.81  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
22:00 > 22:15  -251.00  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
22:15 > 22:30  -251.00  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
22:30 > 22:45  -251.00  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
22:45 > 23:00  -251.00  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
23:00 > 23:15  -254.81  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
23:15 > 23:30  -254.81  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
23:30 > 23:45  -254.81  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64
23:45 > 00:00  -254.81  -180.00  0.00  0.00  12.92  64.64  264.83  0.00  395.85  5000.00    552.64

TopExport VolumeLevelPrices to Excel
Export VolumeLevelPrices to CSV

  Marginal prices (€/MWh) for activation of
Quarter -Max -1000
MW
-900
MW
-800
MW
-700
MW
-600
MW
-500
MW
-400
MW
-300
MW
-200
MW
-100
MW
100
MW
200
MW
300
MW
400
MW
500
MW
600
MW
700
MW
800
MW
900
MW
1000
MW
Max
00:00 > 00:15  -261.96      -261.96  -261.96  -261.96  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  62.92  62.92  65.06  65.06  101.54  107.52  112.24  147.37  171.38  395.85  5000.00
00:15 > 00:30  -261.96      -261.96  -261.96  -261.96  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  62.92  65.06  101.54  101.54  112.24  112.24  150.00  395.85  395.85  900.00  5000.00
00:30 > 00:45  -261.96      -261.96  -261.96  -261.96  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  62.92  65.06  101.54  101.54  112.24  112.24  150.00  395.85  395.85  900.00  5000.00
00:45 > 01:00  -261.96      -261.96  -261.96  -261.96  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  62.92  65.17  101.54  101.54  112.24  112.24  150.00  395.85  395.85  900.00  5000.00
01:00 > 01:15  -263.73      -263.73  -263.73  -263.73  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  62.92  101.54  101.54  112.24  147.37  153.32  395.85  400.00  1000.00  1000.00  5000.00
01:15 > 01:30  -263.73      -263.73  -263.73  -263.73  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  62.92  101.54  101.54  112.24  147.37  153.32  395.85  400.00  1000.00  1000.00  5000.00
01:30 > 01:45  -263.73      -263.73  -263.73  -263.73  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  62.92  101.54  101.54  112.24  147.37  153.32  395.85  400.00  1000.00  1000.00  5000.00
01:45 > 02:00  -263.73      -263.73  -263.73  -263.73  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  62.92  101.54  101.54  112.24  147.37  153.32  395.85  400.00  1000.00  1000.00  5000.00
02:00 > 02:15  -265.07      -265.07  -265.07  -265.07  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  62.92  101.54  101.54  112.24  147.37  153.32  395.85  400.00  1000.00  1000.00  5000.00
02:15 > 02:30  -265.07      -265.07  -265.07  -265.07  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  62.92  101.54  101.54  112.24  147.37  153.32  395.85  400.00  1000.00  1000.00  5000.00
02:30 > 02:45  -265.07      -265.07  -265.07  -265.07  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  62.92  180.13  182.43  260.62  260.62  386.03  520.85  1064.83  1064.83  1064.83  5000.00
02:45 > 03:00  -265.07      -265.07  -265.07  -265.07  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  62.92  101.54  101.54  112.24  147.37  153.32  395.85  400.00  1000.00  1000.00  5000.00
03:00 > 03:15  -266.11      -266.11  -266.11  -266.11  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  62.92  101.54  101.54  112.24  147.37  153.32  395.85  400.00  1000.00  1000.00  5000.00
03:15 > 03:30  -266.11      -266.11  -266.11  -266.11  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  62.92  101.54  101.54  112.24  147.37  153.32  395.85  400.00  1000.00  1000.00  5000.00
03:30 > 03:45  -266.11      -266.11  -266.11  -266.11  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  62.92  101.54  101.54  112.24  147.37  153.32  395.85  400.00  1000.00  1000.00  5000.00
03:45 > 04:00  -266.11      -266.11  -266.11  -266.11  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  62.92  101.54  101.54  112.24  147.37  153.32  395.85  400.00  1000.00  1000.00  5000.00
04:00 > 04:15  -266.87        -266.87  -266.87  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  62.92  101.54  101.54  112.24  120.00  147.72  395.85  395.85  900.00  1000.00  5000.00
04:15 > 04:30  -266.87        -266.87  -266.87  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  62.92  101.54  101.54  112.24  120.00  147.72  395.85  395.85  900.00  1000.00  5000.00
04:30 > 04:45  -266.87        -266.87  -266.87  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  62.92  101.54  101.54  112.24  120.00  147.72  395.85  395.85  900.00  1000.00  5000.00
04:45 > 05:00  -266.87        -266.87  -266.87  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  62.92  101.54  101.54  112.24  120.00  147.72  395.85  395.85  900.00  1000.00  5000.00
05:00 > 05:15  -264.89      -264.89  -264.89  -264.89  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  62.92  101.54  101.54  112.24  147.37  153.32  395.85  400.00  1000.00  1000.00  5000.00
05:15 > 05:30  -264.89      -264.89  -264.89  -264.89  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  62.92  62.92  101.54  101.54  107.52  112.24  147.72  395.85  395.85  900.00  5000.00
05:30 > 05:45  -264.89      -264.89  -264.89  -264.89  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  62.92  62.92  101.54  101.54  107.52  112.24  147.72  395.85  395.85  900.00  5000.00
05:45 > 06:00  -264.89      -264.89  -264.89  -264.89  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  62.92  62.92  101.54  101.54  107.52  112.24  147.72  395.85  395.85  900.00  5000.00
06:00 > 06:15  -260.79      -260.79  -260.79  0.00  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  64.64  64.64  101.54  101.54  107.52  112.24  147.72  395.85  395.85  5000.00
06:15 > 06:30  -260.79  -260.79  -260.79  -260.79  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  64.64  101.54  101.54  107.52  112.24  150.00  395.85  395.85  900.00  5000.00
06:30 > 06:45  -260.79  -260.79  -260.79  -260.79  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  64.64  101.54  101.54  112.24  112.24  150.00  395.85  395.85  900.00  5000.00
06:45 > 07:00  -260.79  -260.79  -260.79  -260.79  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  64.64  101.54  101.54  112.24  112.24  150.00  395.85  395.85  900.00  5000.00
07:00 > 07:15  -253.05  -168.00  1.20  9.09  9.09  9.09  9.09  9.09  9.09  9.09  9.09  67.21  101.54  101.54  112.24  112.24  150.00  395.85  395.85  900.00  1000.00  5000.00
07:15 > 07:30  -253.05  0.00  1.20  7.57  7.57  7.57  7.57  7.57  7.57  7.57  7.57  67.49  101.54  101.54  112.24  112.24  150.00  395.85  395.85  900.00  1000.00  5000.00
07:30 > 07:45  -253.05  0.00  1.20  6.65  6.65  6.65  6.65  6.65  6.65  6.65  6.65  67.65  101.54  101.54  112.24  112.24  150.00  395.85  395.85  900.00  1000.00  5000.00
07:45 > 08:00  -253.05  0.00  1.20  4.77  4.77  4.77  4.77  4.77  4.77  4.77  4.77  67.99  101.54  101.54  112.24  112.24  150.00  395.85  395.85  900.00  1000.00  5000.00
08:00 > 08:15  -250.86  0.00  1.20  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  68.00  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  395.85  1000.00  1000.00  5000.00
08:15 > 08:30  -250.86  0.00  1.20  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  68.00  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  395.85  1000.00  1000.00  5000.00
08:30 > 08:45  -250.86  0.00  1.20  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  68.00  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  400.00  1000.00  1000.00  5000.00
08:45 > 09:00  -250.86  0.00  1.20  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  68.00  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  400.00  1000.00  1000.00  5000.00
09:00 > 09:15  -252.05  0.00  1.20  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  68.00  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  395.85  1000.00  1000.00  5000.00
09:15 > 09:30  -252.05  0.00  1.20  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  68.00  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  395.85  1000.00  1000.00  5000.00
09:30 > 09:45  -252.05  0.00  1.20  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  68.00  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  395.85  1000.00  1000.00  5000.00
09:45 > 10:00  -252.05  0.00  1.20  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  68.00  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  400.00  1000.00  1000.00  5000.00
10:00 > 10:15  -252.87  -252.87  -252.87  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  395.85  1000.00  1000.00  5000.00
10:15 > 10:30  -252.87  -252.87  -252.87  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  400.00  1000.00  1000.00  5000.00
10:30 > 10:45  -252.87  -252.87  -252.87  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  400.00  1000.00  1000.00  5000.00
10:45 > 11:00  -252.87  -252.87  -252.87  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  400.00  1000.00  1000.00  5000.00
11:00 > 11:15  -253.08  -253.08  -253.08  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  395.85  1000.00  1000.00  5000.00
11:15 > 11:30  -253.08  -253.08  -253.08  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  395.85  1000.00  1000.00  5000.00
11:30 > 11:45  -253.08  -253.08  -253.08  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  395.85  1000.00  1000.00  5000.00
11:45 > 12:00  -253.08  -253.08  -253.08  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  400.00  1000.00  1000.00  5000.00
12:00 > 12:15  -257.93  -257.93  -257.93  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  395.85  1000.00  1000.00  5000.00
12:15 > 12:30  -257.93  -257.93  -257.93  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  395.85  1000.00  1000.00  5000.00
12:30 > 12:45  -257.93  -257.93  -257.93  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  395.85  1000.00  1000.00  5000.00
12:45 > 13:00  -257.93  -257.93  -257.93  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  400.00  1000.00  1000.00  5000.00
13:00 > 13:15  -260.10  -260.10  -260.10  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  395.85  1000.00  1000.00  5000.00
13:15 > 13:30  -260.10  -260.10  -260.10  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  395.85  1000.00  1000.00  5000.00
13:30 > 13:45  -260.10  -260.10  -260.10  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  395.85  1000.00  1000.00  5000.00
13:45 > 14:00  -260.10  -260.10  -260.10  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  400.00  1000.00  1000.00  5000.00
14:00 > 14:15  -260.54  -260.54  -260.54  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  400.00  1000.00  1000.00  5000.00
14:15 > 14:30  -260.54  -260.54  -260.54  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  400.00  1000.00  1000.00  5000.00
14:30 > 14:45  -260.54  -260.54  -260.54  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  400.00  1000.00  1000.00  5000.00
14:45 > 15:00  -260.54  -260.54  -260.54  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  395.85  1000.00  1000.00  5000.00
15:00 > 15:15  -260.96  -260.96  -260.96  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  395.85  1000.00  1000.00  5000.00
15:15 > 15:30  -260.96  -260.96  -260.96  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  400.00  1000.00  1000.00  5000.00
15:30 > 15:45  -260.96  -260.96  -260.96  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  400.00  1000.00  1000.00  5000.00
15:45 > 16:00  -260.96  -260.96  -260.96  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  400.00  1000.00  1000.00  5000.00
16:00 > 16:15  -260.70  -260.70  -260.70  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  395.85  1000.00  1000.00  5000.00
16:15 > 16:30  -260.70  -260.70  -260.70  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  395.85  1000.00  1000.00  5000.00
16:30 > 16:45  -260.70  -260.70  -260.70  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  395.85  1000.00  1000.00  5000.00
16:45 > 17:00  -260.70  -260.70  -260.70  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  400.00  1000.00  1000.00  5000.00
17:00 > 17:15  -254.62  -254.62  -254.62  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  107.52  112.24  147.72  395.85  395.85  900.00  1000.00  5000.00
17:15 > 17:30  -254.62  -254.62  -254.62  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  107.52  112.24  147.72  395.85  395.85  900.00  1000.00  5000.00
17:30 > 17:45  -254.62  -254.62  -254.62  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  107.52  112.24  147.72  395.85  395.85  900.00  1000.00  5000.00
17:45 > 18:00  -254.62  -254.62  -254.62  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  107.52  112.24  147.72  395.85  395.85  900.00  1000.00  5000.00
18:00 > 18:15  -251.19  -251.19  0.00  1.20  12.26  12.26  12.26  12.26  12.26  12.26  12.26  65.80  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  400.00  1000.00  1000.00  5000.00
18:15 > 18:30  -251.19  -251.19  0.00  1.20  12.26  12.26  12.26  12.26  12.26  12.26  12.26  65.80  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  395.85  1000.00  1000.00  5000.00
18:30 > 18:45  -251.19  -251.19  0.00  1.20  12.26  12.26  12.26  12.26  12.26  12.26  12.26  65.80  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  395.85  1000.00  1000.00  5000.00
18:45 > 19:00  -251.19  -251.19  0.00  1.20  12.26  12.26  12.26  12.26  12.26  12.26  12.26  65.80  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  395.85  1000.00  1000.00  5000.00
19:00 > 19:15  -247.36  -247.36  0.00  1.20  12.26  12.26  12.26  12.26  12.26  12.26  12.26  65.80  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  400.00  1000.00  1000.00  5000.00
19:15 > 19:30  -247.36  -247.36  0.00  1.20  12.26  12.26  12.26  12.26  12.26  12.26  12.26  65.80  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  400.00  1000.00  1000.00  5000.00
19:30 > 19:45  -247.36  -247.36  0.00  1.20  12.26  12.26  12.26  12.26  12.26  12.26  12.26  65.80  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  400.00  1000.00  1000.00  5000.00
19:45 > 20:00  -247.36  -247.36  0.00  1.20  12.26  12.26  12.26  12.26  12.26  12.26  12.26  65.80  101.54  101.54  107.52  112.24  153.32  395.85  395.85  1000.00  1000.00  5000.00
20:00 > 20:15  -248.04  0.00  1.20  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  68.00  101.54  101.54  112.24  147.37  153.32  395.85  400.00  1000.00  1000.00  5000.00
20:15 > 20:30  -248.04  0.00  1.20  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  68.00  101.54  101.54  112.24  147.37  153.32  395.85  395.85  1000.00  1000.00  5000.00
20:30 > 20:45  -248.04  0.00  1.20  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  68.00  101.54  101.54  112.24  147.37  153.32  395.85  395.85  1000.00  1000.00  5000.00
20:45 > 21:00  -248.04  0.00  1.20  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  4.70  68.00  101.54  101.54  112.24  147.37  153.32  395.85  395.85  1000.00  1000.00  5000.00
21:00 > 21:15  -250.81  -250.81  -250.81  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  112.24  147.37  153.32  395.85  400.00  1000.00  1000.00  5000.00
21:15 > 21:30  -250.81  -250.81  -250.81  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  112.24  147.37  153.32  395.85  395.85  1000.00  1000.00  5000.00
21:30 > 21:45  -250.81  -250.81  -250.81  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  112.24  147.37  153.32  395.85  395.85  1000.00  1000.00  5000.00
21:45 > 22:00  -250.81  -250.81  -250.81  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  112.24  147.37  153.32  395.85  395.85  1000.00  1000.00  5000.00
22:00 > 22:15  -251.00  -251.00  -251.00  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  112.24  147.37  153.32  395.85  395.85  1000.00  1000.00  5000.00
22:15 > 22:30  -251.00  -251.00  -251.00  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  112.24  147.37  153.32  395.85  395.85  1000.00  1000.00  5000.00
22:30 > 22:45  -251.00  -251.00  -251.00  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  112.24  147.37  153.32  395.85  395.85  1000.00  1000.00  5000.00
22:45 > 23:00  -251.00  -251.00  -251.00  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  112.24  147.37  153.32  395.85  395.85  1000.00  1000.00  5000.00
23:00 > 23:15  -254.81  -254.81  -254.81  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  112.24  147.37  153.32  395.85  400.00  1000.00  1000.00  5000.00
23:15 > 23:30  -254.81  -254.81  -254.81  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  112.24  147.37  153.32  395.85  395.85  1000.00  1000.00  5000.00
23:30 > 23:45  -254.81  -254.81  -254.81  1.20  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  112.24  147.37  153.32  395.85  400.00  1000.00  1000.00  5000.00
23:45 > 00:00  -254.81  -254.81  -254.81  0.00  1.20  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  12.92  64.64  101.54  101.54  107.52  112.24  147.72  395.85  395.85  900.00  1000.00  5000.00

Klik hier voor toegang tot de B2B XML-diensten.

Top