Grid Development

Om tegemoet te komen aan de behoeften van de maatschappij en van de verbruikers moet het net continu evolueren. Elia plant zijn investeringen om efficiënt in te spelen op de uitdagingen van morgen.

De investeringen van Elia voor de ontwikkeling van zijn hoogspanningsnet worden vooraf gepland in overeenstemming met de behoeften van de gemeenschap, maar ook met de ontwikkeling van de elektriciteitsmarkt, de doelstellingen inzake hernieuwbare energie enz.

In de ontwikkelingsplannen stelt Elia de geplande netontwikkelingsprojecten voor aan de overheid en aan de marktspelers. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Ontwikkelingsplannen.
Het federaal ontwikkelingsplan in het bijzonder heeft als doel de nodige maatregelen in te voeren om ons hoogspanningsnet voor te bereiden op de behoeften van morgen in termen van bevoorradingszekerheid, duurzaamheid en concurrentievermogen. Meer informatie vindt u op de pagina Federaal ontwikkelingsplan.

In het algemeen sluit Elia in de mate van het mogelijke een nieuwe netgebruiker aan op bestaande hoogspanningsstations. Zo moet ze geen versterkingswerkzaamheden op het net uitvoeren worden. Meer informatie kan teruggevonden worden op pagina Aansluitingsprocedure.

In het bijzonder voor de aansluitingen van gedecentraliseerde productie-eenheden in de distributienetten en volgens de gewestelijke specificiteit publiceert Elia indicatieve waarden voor de onthaalcapaciteit van haar transformatiestations hoog - midden spanning. Onthaalcapaciteit-nieuwe-gedecentraliseerde-productie-eenheden.