Interconnecties

Het Belgische elektriciteitsnet maakt deel uit van een geïnterconnecteerd systeem dat zich uitstrekt van Portugal tot Polen.

Interconnectiecapaciteiten

De beschikbare transmissiecapaciteit op de grenzen wordt voornamelijk bepaald door:

  • de topologie van het Europese net (d.w.z. de elementen die in dienst zijn en de manier waarop ze met elkaar verbonden zijn);
  • de commerciële uitwisselingen tussen de landen;
  • de onbeschikbaarheden in het 380/220 kV-net (transmissielijnen, dwarsregeltransformatoren of belangrijkste productie-eenheden die zijn stilgelegd) in ons land of in onze buurlanden. 

België ligt in het hart van het Europese transmissienet en moet het hoofd bieden aan belangrijke niet-genomineerde fysische stromen (d.w.z. energie-uitwisselingen die niet voortkomen uit een commercieel akkoord tussen verschillende landen, maar die eenvoudigweg het gevolg zijn van het feit dat energie vrij circuleert in het net, zonder aan de grenzen te stoppen). Deze stromen vormen voor Elia een belangrijk element van onzekerheid in de berekening van de uitwisselingscapaciteit met onze buurlanden. 

Voor meer informatie over de berekeningsmethodes van de capaciteiten die Elia toepast, kan u terecht op de pagina Transmissiecapaciteit op de grenzen.

Top

Toewijzingsmechanismen voor de capaciteiten

Om energie-uitwisselingen tussen landen mogelijk te maken, heeft Elia modaliteiten ingevoerd voor de toewijzing van de interconnectiecapaciteiten. Dankzij deze mechanismen kan Elia op transparante en niet-discriminerende wijze beantwoorden aan de behoeften van de markt.

De wijzigingen op het gebied van de methodologie en de operationele gegevens betreffende interne informatie gelinkt aan de toewijzingsmechanismen (en meer in het bijzonder de Flow Based-marktkoppeling en de Intraday ATC na de Flow Based-marktkoppeling), vindt u op de website van het JAO.

Dagcapaciteit

Vanaf 9 november 2010 (uitvoeringsdatum 10 november) is de impliciete toewijzing van dagcapaciteit via marktkoppeling uitgebreid tot de CWE-regio en vervangt ze de oude marktkoppeling tussen Frankrijk, België en Nederland.

Intradaycapaciteit

Sedert 12 juni 2018 (uitvoeringsdatum 13 juni 2018) gebeuren de impliciete toewijzingen van de intradaycapaciteit op een eenvormige manier voor alle grenzen via het XBID-platform. Deze nieuwe toewijzingsmethode vervangt de oude impliciete toewijzingsmechanismen.

Meer informatie over de mechanismen die tijdens de vroegere periodes van kracht waren, vindt u op de pagina Cross-border mechanismen.

Top

Operationele gegevens

De volgende operationele gegevens zijn beschikbaar op de subpagina’s van dit deel:

  • vooruitzichten en beschikbare capaciteiten binnen verschillende tijdsbestekken;
  • resultaten van de veilingen;
  • genomineerde capaciteiten;
  • fysische stromen;
  • buiten dienst gestelde elementen van het Elia-net.

Top