Loop flows

Na de splitsing van de DE-AT Bidding Zone Border op 1 oktober 2018, moet de berekeningsformule van de loopflows worden aangepast. De IT-wijzigingen worden momenteel geïmplementeerd en gevalideerd. We verwachten tegen 15 oktober 2018 de aangepaste waarden (inclusief de waarden uit het verleden waarvoor een correctie nodig is) opnieuw te publiceren 

Aangezien de energie vrij stroomt in het net, meer bepaald van de producenten naar de verbruikers, overschrijdt niet enkel de ingevoerde/uitgevoerde energie onze grenzen. De fysieke stromen die we aan de grenzen meten, kunnen in verschillende soorten onderverdeeld worden. Er zijn stromen die te maken hebben met de invoer en uitvoer, er zijn transitstromen en 'loop flows' (ook kringstromen genoemd).

  • Een transitstroom is een fysieke stroom die het gevolg is van de uitvoer van één zone naar een andere.
  • Een 'loop flow' is een fysieke stroom die het gevolg is van interne energieoverdrachten in één biedingzone

Elia berekent de verwachte waarden voor de 'loop flows' door alle commerciële uitwisselingen buiten beschouwing te laten (door de nettopositie (d.i. het invoer- of uitvoerniveau) van alle landen gelijk te stellen aan 0 MW) en de stromen die dan nog overblijven als 'loop flows' te beschouwen. Deze berekening is gebaseerd op de gegevens van de vooruitzichten van twee dagen ervoor.

U kunt meer informatie over de berekeningswijze vinden in dit document (in het engels) : 

De historische gegevens kunnen worden geraadpleegd in het gedeelte waar je de gegevens kan downloaden: data download.