Loop flows

Aangezien de energie vrij stroomt in het net, meer bepaald van de producenten naar de verbruikers, overschrijdt niet enkel de ingevoerde/uitgevoerde energie onze grenzen. De fysieke stromen die we aan de grenzen meten, kunnen in verschillende soorten onderverdeeld worden. Er zijn stromen die te maken hebben met de invoer en uitvoer, er zijn transitstromen en 'loop flows' (ook kringstromen genoemd).

  • Een transitstroom is een fysieke stroom die het gevolg is van de uitvoer van één zone naar een andere.
  • Een 'loop flow' is een fysieke stroom die het gevolg is van interne energieoverdrachten in één biedingzone

Elia berekent de verwachte waarden voor de 'loop flows' door alle commerciële uitwisselingen buiten beschouwing te laten (door de nettopositie (d.i. het invoer- of uitvoerniveau) van alle landen gelijk te stellen aan 0 MW) en de stromen die dan nog overblijven als 'loop flows' te beschouwen. Deze berekening is gebaseerd op de gegevens van de vooruitzichten van twee dagen ervoor.

U kunt meer informatie over de berekeningswijze vinden in dit document (in het engels) :00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
15/06/2019 - NL -> BE
800 823 787 726 736 889 877 812 598 425 -17 -92 -24 2 -117 159 248 498 318 381 584 422 515 763
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
15/06/2019 - BE -> FR
800 823 787 726 736 889 877 812 598 425 -17 -92 -24 2 -117 159 248 498 318 381 584 422 515 763

 

De historische gegevens kunnen worden geraadpleegd in het gedeelte waar je de gegevens kan downloaden: data download.