Genomineerde capaciteit

Hier vindt u de genomineerde capaciteiten voor België.

België 

Day-Aheadnominaties

De onderstaande grafiek geeft een voorstelling op dagbasis en per uur van de genomineerde Day-Ahead (Dag – 1) capaciteit voor België. De genomineerde capaciteit werd opgesplitst per tijdshorizon, resulterend in jaarlijkse, maandelijkse en dagelijkse genomineerde capaciteit. De getalwaarden per grens werden gesommeerd om één globale waarde te bekomen voor België.

Bijkomend werd de “Balance of Belgium” berekend door alle genomineerde capaciteit te sommeren, gebruik makend van de conventie dat export als positief en import als negatief beschouwd wordt.Balans van uitwisselingsprogramma's


Top

België-Frankrijk

Day-aheadnominaties

Day-ahead- en intradaynominaties

De onderstaande grafieken geven een voorstelling op dagbasis en per uur van de day-ahead- en intradaygenomineerde capaciteit tussen België en Frankrijk.

Top

België-Nederland

Day-aheadnominaties

Day-ahead- en intradaynominaties

De onderstaande grafieken geven een voorstelling op dagbasis en per uur van de day-ahead- en intradaygenomineerde capaciteit tussen België en Nederland.

Top