Genomineerde capaciteit

Hier vindt u de genomineerde capaciteiten voor België.

België 

Langetermijn-, day-ahead- en intraday-nominaties

De grafiek hieronder toont, op dagelijkse basis en voor elk uur, de capaciteit genomineerd in LT, Day Ahead (D-1) en Intraday voor België. Genomineerde capaciteit wordt opgesplitst per tijdshorizon tussen lange termijn (jaarlijks en maandelijks), Day-Ahead en Intraday

Bijkomend werd de “Balance of Belgium” berekend door alle genomineerde capaciteit te sommeren, gebruik makend van de conventie dat export als positief en import als negatief beschouwd wordt.Balans van uitwisselingsprogramma'sTop

België-Frankrijk

Day-ahead- en intraday-nominaties

De onderstaande grafieken geven een voorstelling op dagbasis en per uur van de day-ahead- en intradaygenomineerde capaciteit tussen België en Frankrijk.

Top

België-Nederland

Day-ahead- en intraday-nominaties

De onderstaande grafieken geven een voorstelling op dagbasis en per uur van de day-ahead- en intradaygenomineerde capaciteit tussen België en Nederland.

Top

België-UK

Day-ahead- nominaties

De onderstaande grafieken geven een voorstelling op dagbasis en per uur van de day-ahead- en intradaygenomineerde capaciteit tussen België en UK.