Weekcapaciteit

Hier vindt u de voorspellingen van weekcapaciteit voor de energie-uitwisselingen tussen België en Nederland en tussen België en Frankrijk.

Voorspellingen van de weekcapaciteiten


From Netherlands to Belgium
DayOff-peak valuesPeak values*
Saturday 19/05/2018950950
Sunday 20/05/2018950950
Monday 21/05/2018950950
Tuesday 22/05/2018950950
Wednesday 23/05/2018950950
Thursday 24/05/2018950950
Friday 25/05/2018950950
From Belgium to Netherlands
DayOff-peak valuesPeak values*
Saturday 19/05/201812001200
Sunday 20/05/201812001200
Monday 21/05/201812001200
Tuesday 22/05/201812001200
Wednesday 23/05/201812001200
Thursday 24/05/201812001200
Friday 25/05/201812001200
From France to Belgium
DayOff-peak valuesPeak values*
Saturday 19/05/201821002100
Sunday 20/05/201821002100
Monday 21/05/201821002100
Tuesday 22/05/201821002100
Wednesday 23/05/201821002100
Thursday 24/05/201821002100
Friday 25/05/201821002100
From Belgium to France
DayOff-peak valuesPeak values*
Saturday 19/05/2018600600
Sunday 20/05/2018600600
Monday 21/05/2018600600
Tuesday 22/05/2018600600
Wednesday 23/05/2018600600
Thursday 24/05/2018600600
Friday 25/05/2018600600

Net Transfer Capacity

De Net Transfer Capacity (NTC) is de voorspelling van de transmissiecapaciteit voor in- en uitvoer aan de Belgische grenzen die is overeengekomen tussen Elia en de naburige netbeheerders. De waarden in bovenstaande tabel zijn berekend op basis van de beste voorspellingen die tijdens de voorafgaande week gekend zijn.

Voor meer informatie over de berekeningsmethode kan u terecht op de pagina Transmissiecapaciteit op de grenzen.

Peak values (*)

De piekperiode met de ‘peak values’, waarin het verbruik het hoogste is, stemt overeen met de periode tussen 8 uur en 20 uur.

Onbeschikbare of te lage waarden

De waarden die met een dubbele asterisk (**) zijn aangeduid zijn niet beschikbaar of te laag om in de tabel te worden opgenomen.

De methodologie die wordt aangewend voor de capaciteitsberekening verschilt volgens de tijdsbestekken

De berekening van langetermijncapaciteit (jaar, maand en week) gebeurt volgens de methodologie die wordt aangewend voor de NTC (Net Transfer Capacity), terwijl de berekening van de dagcapaciteit gebaseerd is op de flow-based methodologie. De voorspelling van de transmissiecapaciteit voor in- en uitvoer in de controlezone van Elia zal worden beïnvloed door de gegevens die in beide tijdsbestekken en volgens beide methodologieën worden berekend.

Meer informatie over de berekeningsmethodes is hier beschikbaar.