Weekcapaciteit

Hier vindt u de voorspellingen van weekcapaciteit voor de energie-uitwisselingen tussen België en Nederland en tussen België en Frankrijk.

Voorspellingen van de weekcapaciteiten


From Netherlands to Belgium
DayOff-peak valuesPeak values*
Monday 22/10/2018950950
Tuesday 23/10/2018950950
Wednesday 24/10/2018950950
Thursday 25/10/2018950950
Friday 26/10/2018950950
From Belgium to Netherlands
DayOff-peak valuesPeak values*
Monday 22/10/201813001300
Tuesday 23/10/201813001300
Wednesday 24/10/201813001300
Thursday 25/10/201813001300
Friday 26/10/201813001300
From France to Belgium
DayOff-peak valuesPeak values*
Monday 22/10/201820002000
Tuesday 23/10/201820002000
Wednesday 24/10/201820002000
Thursday 25/10/201820002000
Friday 26/10/201820002000
From Belgium to France
DayOff-peak valuesPeak values*
Monday 22/10/2018650650
Tuesday 23/10/2018650650
Wednesday 24/10/2018650650
Thursday 25/10/2018650650
Friday 26/10/2018650650

Net Transfer Capacity

De Net Transfer Capacity (NTC) is de voorspelling van de transmissiecapaciteit voor in- en uitvoer aan de Belgische grenzen die is overeengekomen tussen Elia en de naburige netbeheerders. De waarden in bovenstaande tabel zijn berekend op basis van de beste voorspellingen die tijdens de voorafgaande week gekend zijn.

Voor meer informatie over de berekeningsmethode kan u terecht op de pagina Transmissiecapaciteit op de grenzen.

Peak values (*)

De piekperiode met de ‘peak values’, waarin het verbruik het hoogste is, stemt overeen met de periode tussen 8 uur en 20 uur.

Onbeschikbare of te lage waarden

De waarden die met een dubbele asterisk (**) zijn aangeduid zijn niet beschikbaar of te laag om in de tabel te worden opgenomen.

De methodologie die wordt aangewend voor de capaciteitsberekening verschilt volgens de tijdsbestekken

De berekening van langetermijncapaciteit (jaar, maand en week) gebeurt volgens de methodologie die wordt aangewend voor de NTC (Net Transfer Capacity), terwijl de berekening van de dagcapaciteit gebaseerd is op de flow-based methodologie. De voorspelling van de transmissiecapaciteit voor in- en uitvoer in de controlezone van Elia zal worden beïnvloed door de gegevens die in beide tijdsbestekken en volgens beide methodologieën worden berekend.

Meer informatie over de berekeningsmethodes is hier beschikbaar.