Buiten dienst stellen van netelementen

Het buiten dienst stellen van netelementen kan tot wijzigingen van het net en/of capaciteitsverminderingen aan de grenzen leiden.

 Om de goede werking van het hoogspanningsnet te vrijwaren moet de uitrusting van het net regelmatig onderhouden worden om niet-geplande onderbrekingen zoveel mogelijk te vermijden.

Bovendien moet ook nieuwe uitrusting in het net geïnstalleerd worden voor de versterking van het net, de vervanging van uitrusting of de uitbreiding van installaties.

Tijdens onderhoudsfasen of werken worden belangrijke elementen van het hoogspanningsnet, zoals transmissielijnen en transformatoren, buiten dienst gesteld. Deze onderhoudsperiodes kunnen een impact hebben, hetzij op het niveau van de interconnectiecapaciteiten (energie-uitwisselingen tussen de landen), hetzij op de klanten op het niveau van een plaatselijk net.

Op de volgende pagina’s vindt u: