Planning buitendienststellingen

Elia stuurt periodieke rapporten over de geplande buitendienststellingen naar de bedrijven die rechtstreeks op ons net zijn aangesloten en naar onze contractors.

Elia verstuurt periodieke rapporten over de geplande buitendienststellingen of ‘snijdingen’ van netelementen (bv. voor onderhoudswerken) aan bedrijven die rechtstreeks aangesloten zijn op ons net en aan contractors die werken uitvoeren in onze installaties. Deze rapporten gaan enkel naar die bedrijven die rechtstreeks de gevolgen ondervinden van de buitendienststelling van een netelement.

Inhoud

In die rapporten vindt de gebruiker informatie over de snijdingstijden, de snijdingswijze, het moment van restitutie van het netelement, informatie over de veiligheidsbevoegde en de werkleider(s), de aard van de geplande werken, ...

Een eerste deel van het rapport geeft de meest recente versie van de informatie; in een tweede deel staan de wijzigingen tegenover de vorige versie aangeduid in de tekst zelf.

Vijf weken voor de buitendienststelling krijgen de bedrijven een eerste voorlopige planning. Als deze planning wijzigt, wordt eenmaal per week een aangepaste voorlopige planning verstuurd, waarop de aanpassingen ten opzichte van de vorige versie zijn aangeduid.

Een week voor de buitendienststelling van de netelementen wordt de definitieve planning verstuurd. Deze planning kan in principe elke dag worden geactualiseerd met de laatste beschikbare informatie, zo niet blijft de oorspronkelijke versie geldig.

Voorbeeld van een rapport over buitendienststellingen voor netgebruikers

Rapport buitendienststellingen netgebruikers

 

Voorbeeld van een rapport over buitendienststellingen voor contractors

Rapport buitendienststellingen contractors

TopToelichting bij de concepten

In onze rapporten gebruiken we de volgende omschrijvingen voor de diverse snijdingswijzen:

#

Gescheiden

/U

Te beschouwen als onder spanning

DV

Vermogenschakelaar geopend

INFO

Ter informatie

RW

Wederinschakelaar buiten dienst

T/A

Gescheiden en geaard

TW/U

Werken onder spanning

Voor alle netelementen vindt u ook informatie over de restitutietijd overdag en ’s nachts (dit is de minimale tijd die vereist is om een element weer in dienst te stellen):

RTD: restitutietijd overdag
RTN: restitutietijd ’s nachts
NT: niet restitueerbaar

TopContactpersonen bij Elia

Voor vragen over de vorm of de inhoud van deze rapporten, om uw contactgegevens te wijzigen of om onze reporting in een ander formaat te ontvangen (bv. pdf) kan u zich richten tot de afzender van deze rapporten.

Top