Dagcapaciteit

Hier vindt u de voorspellingen van de dagcapaciteit voor de uitwisselingen van energie tussen België en de landen waarmee België is verbonden.

Verwachte dagcapaciteiten en -toewijzingen

Algemene principes

Met uitzondering van de grens tussen België en Groot-Brittannië, de dagcapaciteit wordt toegewezen via de koppeling van de markten van de CWE-regio (Flow Based-mechanisme). De operationele gegevens gelinkt aan deze toewijzingsmethode zijn beschikbaar op de website van het Joint Allocation Office (JAO).Indien de marktkoppeling niet beschikbaar is, worden de dagcapaciteiten op expliciete veilingen aangeboden. Voor meer informatie over de mechanismen die hiervoor worden gebruikt, kan u terecht op de pagina Cross-border mechanismen.Grens tussen België en Groot-Brittannië

De HVDC-interconnectie tussen België en Groot-Brittannië (NEMOLink-kabel) maakt geen deel uit van de CWE Flow Based-regio. De toewijzing van dagelijkse capaciteiten is gebaseerd op een impliciet toewijzingsmechanisme.From Belgium to Great Britain
86686681481481481481487610261026102610261026102610261026102610261026102610261026988961
From Great Britain to Belgium
84484479479479479479485410001000100010001000100010001000100010001000100010001000962937

Deze NTC Day-Ahead waarden zijn berekend aan de limiet van de ELIA-regelzone, voor de Belgische zijde van de Nemo Link HVDC-kabel. Ze kunnen daarom verschillen van de waarden die gepubliceerd worden op het ENTSOE Transparantieplatform (https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/ntcDay/show), die "Mid-sea" -waarden zijn