Dagcapaciteit

Hier vindt u de voorspellingen van de dagcapaciteit voor de uitwisselingen van energie tussen België en de landen waarmee België is verbonden.

Verwachte dagcapaciteiten en -toewijzingen

Algemene principes

Met uitzondering van de grens tussen België en Groot-Brittannië, de dagcapaciteit wordt toegewezen via de koppeling van de markten van de CWE-regio (Flow Based-mechanisme). De operationele gegevens gelinkt aan deze toewijzingsmethode zijn beschikbaar op de website van het Joint Allocation Office (JAO).Indien de marktkoppeling niet beschikbaar is, worden de dagcapaciteiten op expliciete veilingen aangeboden. Voor meer informatie over de mechanismen die hiervoor worden gebruikt, kan u terecht op de pagina Cross-border mechanismen.Grens tussen België en Groot-Brittannië

De HVDC-interconnectie tussen België en Groot-Brittannië (NEMOLink-kabel) maakt geen deel uit van de CWE Flow Based-regio. De toewijzing van dagelijkse capaciteiten is gebaseerd op een impliciet toewijzingsmechanisme.From Belgium to UnitedKingdom
912912861861861861861891102610261026102610261026102610261026102610261026102610261026861
From UnitedKingdom to Belgium
749882839839839839749749749749749757765749749749749749749749749786756749

Deze NTC Day-Ahead waarden zijn berekend aan de limiet van de ELIA-regelzone, voor de Belgische zijde van de Nemo Link HVDC-kabel. Ze kunnen daarom verschillen van de waarden die gepubliceerd worden op het ENTSOE Transparantieplatform (https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/ntcDay/show), die "Mid-sea" -waarden zijn