Lijsten & codes

Op deze pagina’s vindt u nuttige repertoria, lijsten en codes van de netgegevens van Elia.

Een overzicht van de ARP’s (Access Responsible Party) of toegangsverantwoordelijken is beschikbaar op de pagina Lijst van ARP's. Een lijst van de toegangspunten (fysieke punten van het net waar elektriciteit kan worden afgenomen of geïnjecteerd) vindt u op de pagina Lijst van toegangspunten.

Kennis van de feestdagen van de verschillende Europese landen is van cruciaal belang voor de goede werking van het geïnterconnecteerde net. Op die dagen stelt men immers vast dat de uitwisselingscapaciteit sterk gereduceerd is. De feestdagen van 2016-2017 zijn weergegeven op de pagina Feestdagen 2016-2017.

De EIC-code (Energy Identification Code) is een eenvormige identificatiecode voor iedere marktspeler en is onontbeerlijk voor de uitwisseling van gegevens op de energiemarkt. Meer informatie hierover vindt u op de pagina EIC-codes.