EIC-codes

Een EIC-code is nodig om data uit te wisselen op de energiemarkt. Vraag hier je code aan of raadpleeg de lijst van reeds toegekende codes.


Wat is een EIC-code?

Om op een efficiënte wijze elektronische data-uitwisselingen te verzekeren binnen de Europese energiemarkt is een eenvormig identificatiesysteem noodzakelijk.

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) zette hiervoor een Europees codeschema op punt, namelijk EIC (Energy Identification Code scheme).
De EIC is enkel een coding scheme en geen recht of toestemming om energie te traden.


Toekenning van een EIC-code aan een marktpartij

Het toekenningsproces verloopt in drie stappen: 

  • Indiening door de marktpartij: een marktpartij vraagt bij het LIO (Local Issuing Office) een lokale of internationale EIC-code.  
  • Validering en toekenning: het LIO valideert de referenties van de marktpartij en kent de code toe.  
  • Verificatie en integratie: het LIO publiceert de toegekende EIC-code op de betrokken pagina van de website van het LIO. Als het om een internationale EIC-code gaat, controleert het CIO (Central Issuing Office) de EIC-code en neemt deze op in het centraal register. 

Dezelfde stappen gelden voor het wijzigingen of schrappen van een EIC-code.


EIC-code aanvragen

Elia is Issuing Office voor België en is dus gemachtigd om EIC-codes uit te reiken. Een EIC-code is een unieke code. Marktpartijen die reeds over een code beschikken, dienen dus geen meer aan te vragen bij Elia.

Hebt u nog geen code, dan kan u deze aanvragen door dit formulier in te vullen.