Disclaimer

Elia Disclaimer over btw-codes gepubliceerd op de website van Elia

Het doel van deze webpagina is om personen die deelnemen aan de energiemarkt informatie te verschaffen over de Energy Identification Code (EIC) die noodzakelijk is bij de uitwisseling van elektronische gegevens (EDI).

Elia kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade van enigerlei aard, met inbegrip van maar niet beperkt tot rechtstreekse, onrechtstreekse, algemene, speciale, incidentele of gevolgschade, die voortvloeit uit het gebruik van de informatie die via deze site verkregen is. De btw-codes in het bijzonder worden enkel ter informatie gegeven en het is de verantwoordelijkheid van de betrokken partij om de geldigheid te beoordelen. Dat kan door bijvoorbeeld gebruik te maken van de website van de Belastingen en Douane-unie (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/).

Bovendien streven wij ernaar om onderbrekingen door technische fouten tot een minimum te beperken. Het is echter mogelijk dat bepaalde gegevens of informatie op deze pagina opgesteld of opgenomen zijn in bestanden of formaten die niet foutvrij zijn. We kunnen niet garanderen dat onze dienst door dergelijke problemen niet onderbroken wordt of op een andere manier hinder zal ondervinden. Elia aanvaardt geen aansprakelijkheid, als er zich dergelijke problemen voordoen ten gevolge van het gebruik van deze site of hiermee gekoppelde externe sites.