Transparantie van de gegevens over de elektriciteitsmarkt

Elia werkt mee aan de transparantie en de harmonisering van de Europese elektriciteitsmarkt. Het publiceert gegevens over de Belgische elektriciteitsmarkt.

Als transmissienetbeheerder moet Elia de verordeningen van de Europese Commissie (714/2009 en 543/2013) toepassen. Deze verordeningen bepalen dat de transmissienetbeheerder informatie over de Belgische elektriciteitsmarkt moet publiceren.

Zij leggen de basis voor een geharmoniseerde en transparante omgeving binnen de Europese elektriciteitsmarkt. De publicatie van deze gegevens op grond van de transparantievoorschriften zorgt ervoor dat alle marktspelers billijke voorwaarden genieten. Dat bevordert de ontwikkeling van de elektriciteitsmarkt.

Verordening (EU) Nr. 543/2013 in het bijzonder legt de oprichting van een centraal Europees platform voor de gegevens van de groothandelsmarkt voor energie op. De informatie op dit publicatieplatform, dat werd opgezet door ENTSO-E,  komt van de de marktspelers en vooral van de Europese netbeheerders. Voor de gegevens die geen eigendom van Elia zijn, werkt Elia  samen met derden. Elia centraliseert deze gegevens voordat ze naar het transparantieplatform worden verzonden.  U heeft toegang tot dit platform via de onderstaande link.

Europees transparantieplatform: https://transparency.entsoe.eu/.

Voor de lokale behoeften van de Belgische markt publiceert Elia op zijn website ook de gegevens over de Belgische markt. Voor bepaalde publicatiedomeinen wordt de gebruiker doorverwezen naar het Europese platform of naar partnerwebsites (in dat geval wordt een hyperlink weergegeven).

Soorten gegevens

De transparantiegegevens op de website van Elia vindt u in verschillende menu’s:

  • realtime verbruiksgegevens en verbruiksvooruitzichten van de regelzone van Elia;
  • gegevens over de interconnecties van Elia met andere landen (interconnectiecapaciteiten, nominaties, fysieke stromen, onderhoudsplanning van de netonderdelen);
  • gegevens over de productie in de regelzone van Elia (productiepark, vooruitzichten voor de beschikbare capaciteiten, nominaties, ongeplande buitendienststellingen van centrales, geproduceerde capaciteiten, vooruitzichten voor de bouw van nieuwe productiecentrales);
  • gegevens over het evenwicht in de regelzone van Elia (onevenwicht in de regelzone van Elia, de reserve die beschikbaar is voor regeling, activering van reserves door Elia, onevenwichtstarief);
  • investeringsplan van het Elia-net.

Er is ook een plaats voorzien waar u historische gegevens kan downloaden.

Alle transparatiegegevens op de Elia-website zijn getagd met behulp van de CET-/ CEST-tijd.