Contract & Supplier Management

Om tot een goed beheer van de leveranciers te komen, worden transparante en gestandaardiseerde processen toegepast, om de kwaliteit van de leveranciers hoog te houden en de toetreding van nieuwe leveranciers mogelijk te maken.

De focus wordt gelegd op het opvolgen van de kwalificatieprocedures voor aannemers van investeringsprojecten. Kwalificatie procedures worden per type van werken opgesteld en zorgen voor een dynamisch beheer van de leveranciers portefeuille. Op deze manier kan Elia geregeld nieuwe aannemers kwalificeren en worden de prestaties van bestaande aannemers gevaloriseerd. In dit kader wenst Elia ook het beheer van de contracten tijdens de uitvoeringsfase van investeringsprojecten te optimaliseren.

Contract & Supplier Management omvat ook het beheer van de vloot (lichte vrachtwagens en personenwagens) en het beheer van de externe dienstverlening.