Ondersteunende diensten

Overzicht

Aangezien Elia niet over eigen installaties beschikt waarop het de injectie of afname kan regelen, koopt het flexibiliteitscapaciteit of reserves bij producenten en verbruikers om de betrouwbaarheid van het hoogspanningsnet en de kwaliteit van de energiebevoorrading te verzekeren. Dit noemen we ondersteunende diensten.

Elia gebruikt ondersteunende diensten of producten om het evenwicht op het net te bewaren (primaire, secundaire en tertiaire reserves), maar ook om indien nodig de stabiliteit van het net te bewaren (MVAr- en black-startdiensten).

Ondersteunende diensten voor het behoud van het evenwicht (ook balancingdiensten genoemd) kunnen zowel door productie- als door belastingsinstallaties worden geleverd die op het TNB- of DNB-net aangesloten zijn, afhankelijk van de ondersteunende dienst (evenwichtsproduct) die wordt geleverd. Uitzonderlijk kan dit ook gebeuren door middel van een flexibiliteitsakkoord met naburige transmissienetbeheerders. Elia kan deze ondersteunende diensten ook aankopen bij productie-eenheden met een geldig CIPU-contract[1] of bij netgebruikers zonder CIPU-contract.

De MVAr- en black-startdiensten worden enkel geleverd door CIPU-eenheden.

Voor meer informatie over de manier waarop ondersteunende diensten Elia helpen om het evenwicht op het net te bewaren, klik hier.

 

Hoe weet ik of ik balancingdiensten kan aanbieden aan Elia?

Installaties die energie injecteren in of afnemen van het transmissiesnet (of voor sommige evenwichtsproducten zelfs het distributienet), kunnen hun diensten rechtstreeks of via een aggregator aan Elia aanbieden, voor zover ze voor elk van de producten van Elia aan een aantal elementaire vereisten voldoen.

De meest elementaire technische vereisten zijn de reactietijd,[2] de activeringsduur,[3] het minimale interval tussen twee opeenvolgende activeringen en het maximale aantal activeringen per leveringsperiode.[4] Voor meer informatie over alle productvereisten, verwijzen wij u naar de contractuele documenten die hier beschikbaar zijn.

Hieronder volgt een overzicht van de vereisten voor de producten van Elia:

Product

Beschikbaarheid

Reactietijd

Maximale activeringsduur

Interval tussen activeringen

Maximaal aantal activeringen

Gebruikers verbonden aan TNB/DNB?

R1 CIPU

100%

30sec

Constant

-

-

TNB & DNB

R1 Non-CIPU

100%

30sec

Constant

-

-

TNB & DNB

R2

100%

7,5min

Constant

-

-

TNB & DNB

R3 CIPU

100%

15min

8u/dag (type standaarddienst)

-

Onbeperkt (type standaard dienst)

TNB & DNB
2u (type flexibele dienst) 12u (type flexibele dienst) 8 per maand (type flexibele dienst)

R3 Non-CIPU

100%

15min

8h/day (Standard Service Type)

-

Onbeperkt (type standaard dienst)

TNB & DNB
2u (type flexibele dienst) 12u (type flexibele dienst) 8 per maand (type flexibele dienst)
R3 Non-Reserved Nooit behalve periodes van aanbieding 15min Afhankelijk van het aanbood, maximum 2 uren Afhankelijk van het aanbood  Afhankelijk van het aanbood TNB & DNB

*Afhankelijk van de keuze van de leverancier

Voor meer informatie over de ondersteunde dienst produkten die met flexibele afname kunnen geleverd zijn, kliek hier.

Voor meer informatie over de R3 Non-Reserved produkt, kliek hier.

Wij merken op dat Elia genoodzaakt is om zijn producten voortdurend verder te ontwikkelen en te verbeteren. Daardoor kunnen de productvereisten met de tijd evolueren. Bijkomende informatie over de geplande evoluties vindt u hier. Als u vragen heeft, kunt u deze ook naar het volgende e-mailadres sturen: contracting_as@elia.be.

 

Deelnemers in de balancing producten van Elia

Voor bepaalde ELIA producten (FCR, R3, R3 Non-Reserved), kan elke entiteit die wenst haar flexibiliteit aan Elia aanbieden, dit ofwel op zichzelf of door middel van een samenwerking met een entiteit die verschillende entiteiten kan samenvoegen om ELIA de dienst aan te bieden.

De volgende entiteiten (Balancing Service Providers of BSP's) hebben een General Framework Agreement met Elia getekend voor de volgende producten:

BSP FCR R2 R3

Actility Benelux SA

 

x x

EDF Luminus SA

 

x x x
Electrabel NV x x x
Lampiris SA x

Next Kraftwerke Belgium BVBA

 

x x
Restore NV x x
RWE Supply & Trading GmbH x x x
YUSO X    

Laatst bijgewerkt: 1 mei 2019.
Disclaimer: deze lijst is niet begrenzend; publicatie van de deelname van een entiteit aan een ELIA product is optioneel.

  

Waarom deelnemen?

Door ondersteunende diensten te leveren, dragen de netgebruikers actief bij tot een efficiëntere uitbating van het Elia-net. U hebt baat bij deze kostenoptimalisering want wanneer de kosten van Elia dalen, heeft dat een rechtstreekse impact op de tarieven voor het gebruik van het net die Elia toepast.

Dankzij de verhoogde efficiëntie kan Elia zijn netinvesteringen beter inschatten, wat op zijn beurt weer een gunstige invloed op de Elia-tarieven heeft.

Met de compensatievergoeding die Elia toekent, kunnen de netgebruikers de kostendekken die aan het leveren van ondersteunende diensten verbonden zijn.

 

[1] Contract voor de Coördinatie van de Injectie van de Productie-eenheden dat wordt gesloten tussen Elia en de producenten die op het net van Elia aangesloten zijn.

[2] Tijd die een leverancier nodig heeft om zijn injectie of afname volledig te moduleren na ontvangst van een activeringsmelding vanwege Elia.

[3] Maximale activeringsduur kan door Elia worden gevraagd voor één activering.

[4] Kan een week, een maand of een jaar zijn, afhankelijk van het product.