Ondersteunende diensten: Volumes & Prijzen

Elk jaar beoordeelt en bepaalt Elia het volume primair, secundair en tertiair regelvermogen dat moet worden aangekocht. Dit helpt de veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van het transmissienet in de controlezone te verzekeren. De beoordelingsmethoden en de resultaten worden voorgesteld en goedgekeurd door de CREG.

De onderstaande tabel toont de vereiste volumes aan ondersteunende diensten. Deze volumes zullen aangekocht worden via korte en lange termijn veilingen.

 

Vereiste totale volumes aan ondersteunende diensten:

  Vereiste totale volumes voor 2019 [MW]
Primaire regeling van de frequentie (0s - 30s)
   R1 – symmetrisch – 200mHz
80 MW1
Secundaire regeling van de frequentie (30s – 15min)
   R2 – symmetrisch
145 MW

Tertiaire regeling van de frequentie (15min)
R3 Standard + Flex

844 MW*

* min 314 MW R3 Standard

 1. Voor de eerste veiling van januari zal een volume van 81 MW worden aangekocht

Gecontracteerde langetermijnvolumes en prijzen van ondersteunende diensten (aankoop year-ahead, d.i. een een jaar vooruit)*:

Tendering & Contracting Period Delivery Period  Reserve Type Reserve Product  Total Contracted
Volume [MW]
Average Price [€/Mw/h] Tariff Period [PEAK/L-OFFPEAK/BASE] Symmetry Type  Generation/
Load type
 
December 2016
 
year 2017
 
ICH
 
ICH
155  
1,81
BASE
ASYM-UP

Load
45 LONG-OFFPEAK
 
December 2015
 
year 2016
R3 R3-prod 302,00 5,16 BASE ASYM-UP Generation 
R3-DP 209,00 3,14 BASE ASYM-UP Both
1 PEAK
 
December 2015
 
year 2016
 
ICH
 
ICH
178 1,58 BASE ASYM-UP Load
11
LONG-OFFPEAK
10 PEAK
December 2014  year 2015 R3  R3-prod 340,00 4,66 BASE ASYM-UP Generation
December 2014 year 2015 R3-DP 60,00 3,07 BASE ASYM-UP Both
December 2014 year 2015  ICH ICH 261,12 1,41  BASE ASYM-UP Load
June 2013 year 2014 R1 R1-200mHz 28,00 40 – 50 * BASE SYM Generation
June 2013 year 2014 R1-down 27,00 2 – 3 * BASE ASYM-DOWN Generation
June 2013 year 2014 R1-load 27,00 5 – 6 * BASE ASYM-UP Load
June 2013 year 2014 R2 R2-up 120,00 20 – 25 * BASE ASYM-UP Generation
June 2013 year 2014 R2-down 120,00 20 – 25 * BASE ASYM-DOWN Generation
June 2013 year 2014 R3 R3-prod 350,00 5 – 6 * BASE ASYM-UP Generation
October 2013 year 2014 R3-DP 50,00 3,38 BASE ASYM-UP Both
October 2013 year 2014 ICH ICH 261,66 1,41 BASE ASYM-UP Load
  • Gemiddelde prijs: deze wordt berekend als het gewogen gemiddelde van alle geselecteerde offertes voor het respectieve reserveproduct en leveringsperiode , zo nodig rekening houdend met de tariefperiode.

(*) Sommige prijzen van de aangeboden of zelfs geselecteerde volumes kunnen buiten de prijsvork vallen maar de gemiddelde prijs van het hele gamma ligt altijd binnen deze indicatieve prijsvork

Over het algemeen moeten de minimaal vereiste en goedgekeurde volumes contractueel worden vastgelegd tegen de laagste totale kostprijs. Het document met de balancingregels geeft meer gedetailleerde informatie over de regels voor de keuze van de verschillende producten.

 

Gecontracteerde kortetermijnvolumes en prijzen van ondersteunende diensten

Na de aankoop van de langetermijnvolumes worden de resterende volumes via een kortetermijnaankoop afgesloten:

  • R1 – 200 mHz reaction = 81 MW in BASE
  • R2-up = R2-down = 139 MW in BASE
  • R3-Standard + R3-Flex = 830 MW in 

Voor de korte termijn aankoop van het primair regelvolume wordt het volume sequentieel aangekocht: De eerste veiling gebeurt via het lokale aankoopplatform STAR en de tweede veiling gebeurt via het regionale aankoopplatform Regelleistung.net.

De korte termijn aankoop van het secundaire en tertiaire regelvolume gebeurt uitsluitend via het lokale aankoopplatform STAR.

Voor meer informatie over de korte termijn aankopen alsook de veilingkalender gelieve de pagina STAR (Short Term Auctioning of Reserves) te raadplegen.

 

Primaire en secundaire reserve
Tendering Period Delivery Period Reserve Type Service Type Total Contracted Volume[MW] Average Price[€/Mw/h] Forecasted Average Price[€/Mw/h] Total Offered Volume[MW] Tariff Period[PEAK/ L-OFFPEAK/ BASE] Symmetry Type Country
W24 2019 W26 2019 R1 Symmetric100 1,0 8,74 28,0 BASE SYM BE
W25 2019 W26 2019 R1 Symmetric200 47,0 7,71 7,64 56,0 BASE SYM FCR Common Auction
W24 2019 W26 2019 R1 Symmetric200 31,0 9,56 59,0 BASE SYM BE
W24 2019 W26 2019 R1 Upward 4,0 1,35 11,0 BASE ASYM Upward BE
W24 2019 W26 2019 R1 Downward 1,0 0,68 8,0 BASE ASYM Downward BE
W24 2019 W26 2019 R2 Upward 145,0 8,06 315,0 BASE ASYM Upward BE
W24 2019 W26 2019 R2 Downward 145,0 8,06 315,0 BASE ASYM Downward BE
W26 2019 W27 2019 R1 Downward 0,0 8,0 ASYM Downward
W26 2019 W27 2019 R1 Symmetric100 0,0 28,0 SYM
W26 2019 W27 2019 R1 Symmetric200 48,0 8,72 7,71 56,0 BASE SYM FCR Common Auction
W26 2019 W27 2019 R1 Symmetric200 32,0 10,02 59,0 BASE SYM BE
W26 2019 W27 2019 R2 Downward 145,0 6,72 305,0 BASE ASYM Downward BE
W26 2019 W27 2019 R2 Upward 145,0 6,72 305,0 BASE ASYM Upward BE
W27 2019 W28 2019 R1 Downward 1,0 0,59 8,0 BASE ASYM Downward BE
W27 2019 W28 2019 R1 Symmetric200 32,0 9,80 43,0 BASE SYM BE
W27 2019 W28 2019 R1 Symmetric100 1,0 8,49 12,0 BASE SYM BE
W27 2019 W28 2019 R1 Upward 4,0 1,35 11,0 BASE ASYM Upward BE
W27 2019 W28 2019 R1 Symmetric200 46,0 8,14 8,47 56,0 BASE SYM FCR Common Auction
W27 2019 W28 2019 R2 Upward 145,0 9,58 230,0 BASE ASYM Upward BE
W27 2019 W28 2019 R2 Downward 145,0 9,58 230,0 BASE ASYM Downward BE
W28 2019 W29 2019 R1 Symmetric200 50,0 8,62 7,85 56,0 BASE SYM FCR Common Auction
W28 2019 W29 2019 R1 Symmetric100 0,0 11,0 SYM
W28 2019 W29 2019 R1 Downward 0,0 8,0 ASYM Downward
W28 2019 W29 2019 R1 Upward 0,0 11,0 ASYM Upward
W28 2019 W29 2019 R1 Symmetric200 30,0 10,44 41,0 BASE SYM BE
W28 2019 W29 2019 R2 Upward 145,0 7,28 310,0 BASE ASYM Upward BE
W28 2019 W29 2019 R2 Downward 145,0 7,28 310,0 BASE ASYM Downward BE
W29 2019 W30 2019 R1 Downward 1,0 0,60 8,0 BASE ASYM Downward BE
W29 2019 W30 2019 R1 Upward 4,0 1,40 11,0 BASE ASYM Upward BE
W29 2019 W30 2019 R1 Symmetric200 48,0 8,56 56,0 BASE SYM FCR Common Auction
W29 2019 W30 2019 R1 Symmetric100 1,0 9,35 12,0 BASE SYM BE
W29 2019 W30 2019 R1 Symmetric200 30,0 10,59 42,0 BASE SYM BE
W29 2019 W30 2019 R2 Downward 145,0 8,96 325,0 BASE ASYM Downward BE
W29 2019 W30 2019 R2 Upward 145,0 8,96 325,0 BASE ASYM Upward BE
  • Gemiddelde prijs: Deze wordt berekend als het gewogen gemiddelde van alle geselecteerde offertes voor het respectieve reserveproduct en leveringsperiode, zo nodig rekening houdend met de tariefperiode
  • De kolom ‘Total offered volume’ toont de som van het totaal aangeboden volume voor tariefperiode BASE en voor alle landen die het service type aanbieden en het is niet gelinkt aan de kolommen ‘Tariff period’ en ‘Country’. De kolommen ‘Tariff Period’ en ‘Country’ tonen de desbetreffende informatie van de geselecteerde biedingen.
  • Om het gecontracteerde volume te bepalen voor het regionale aankoopplatform wordt een geschatte gemiddelde prijs gebruikt om de optimale selectie te berekenen. Deze geschatte gemiddelde prijs is de laatst beschikbare gemiddelde prijs van het regionale aankoopplatform op gate closure time van het lokale platform STAR.

Tertiare reserve

Tendering Period Delivery Period Reserve Type Reserve Product Total Contracted Volume[MW] Average Price[€/Mw/h] Total Offered Volume[MW] Tariff Period[PEAK/ L-OFFPEAK/ BASE] Symmetry Type
December 2018 January 2019 R3 R3 Total 844,0 23,99 846,0 BASE ASYM-UP
December 2018 January 2019 R3 Standard 490,0 31,41 490,0 BASE ASYM-UP
December 2018 January 2019 R3 Flex 354,0 13,72 356,0 BASE ASYM-UP
January 2019 February 2019 R3 Standard 405,0 23,07 533,0 BASE ASYM-UP
January 2019 February 2019 R3 Flex 439,0 9,49 456,0 BASE ASYM-UP
January 2019 February 2019 R3 R3 Total 844,0 16,00 989,0 BASE ASYM-UP
February 2019 March 2019 R3 Standard 460,0 9,18 603,0 BASE ASYM-UP
February 2019 March 2019 R3 Flex 384,0 5,12 389,0 BASE ASYM-UP
February 2019 March 2019 R3 R3 Total 844,0 7,33 974,0 BASE ASYM-UP
March 2019 April 2019 R3 R3 Total 844,0 3,98 1170,0 BASE ASYM-UP
March 2019 April 2019 R3 Flex 376,0 3,68 496,0 BASE ASYM-UP
March 2019 April 2019 R3 Standard 468,0 4,23 692,0 BASE ASYM-UP
April 2019 May 2019 R3 Standard 442,0 3,81 532,0 BASE ASYM-UP
April 2019 May 2019 R3 Flex 402,0 3,15 412,0 BASE ASYM-UP
April 2019 May 2019 R3 R3 Total 844,0 3,50 930,0 BASE ASYM-UP
May 2019 June 2019 R3 Flex 442,0 2,79 451,0 BASE ASYM-UP
May 2019 June 2019 R3 Standard 402,0 3,49 557,0 BASE ASYM-UP
May 2019 June 2019 R3 R3 Total 844,0 3,12 994,0 BASE ASYM-UP
June 2019 July 2019 R3 Standard 366,0 2,98 612,0 BASE ASYM-UP
June 2019 July 2019 R3 R3 Total 844,0 2,72 1085,0 BASE ASYM-UP
June 2019 July 2019 R3 Flex 478,0 2,52 487,0 BASE ASYM-UP
July 2019 August 2019 R3 R3 Total 844,0 2,53 1074,0 BASE ASYM-UP
July 2019 August 2019 R3 Flex 466,0 2,34 474,0 BASE ASYM-UP
July 2019 August 2019 R3 Standard 378,0 2,76 614,0 BASE ASYM-UP
  • Gemiddelde prijs: Deze wordt berekend als het gewogen gemiddelde van alle geselecteerde offertes voor het respectieve reserveproduct en leveringsperiode, zo nodig rekening houdend met de tariefperiode
  • De kolom ‘Total offered volume’ toont de som van het totaal aangeboden volume voor tariefperiode BASE en het is niet gelinkt aan de kolommen ‘Tariff period’ en ‘Country’. De kolommen ‘Tariff Period’ en ‘Country’ tonen de desbetreffende informatie van de geselecteerde biedingen.
  • Om het gecontracteerde volume te bepalen voor het regionale aankoopplatform wordt een geschatte gemiddelde prijs gebruikt om de optimale selectie te berekenen. Deze geschatte gemiddelde prijs is de laatst beschikbare gemiddelde prijs van het regionale aankoopplatform op gate closure time van het lokale platform STAR.