Investeringsprojecten

Voor het ontwikkelen van het elektrische hoogspanningsnet en het vervangen van de installaties, koopt Elia heel wat technisch materieel.

De aankopen voor investeringsprojecten kunnen in twee grote categorieën opgedeeld worden: “hoogspanningsstations” en "power links" (bovengrondse hoogspanningslijnen of ondergrondse kabels). Afhankelijk van de aard en de doelstelling van de projecten wordt de meest geschikte contract- en aanbestedingsvorm gekozen.

Voor de aankoop van hoogspannings- en laagspanningsmaterieel wordt meestal met raamovereenkomsten gewerkt.  In deze categorieën vind je onder meer volgend materieel:

  • Hoogspanning: transformatoren, schakelapparatuur (vermogenschakelaars, scheiders), GIS-velden, kabels en hun toebehoren, geleiders voor luchtlijnen en hun toebehoren, pylonen;
  • Laagspanning: beveiligings- en tellingsapparatuur, controle en power quality producten.

Wat studies en aannemingswerken betreft, wordt zowel met traditional contracting, design & build en turnkey gewerkt. De belangrijkste activiteiten in deze categorie zijn aannemingswerken in hoogspanningsstations en aannemingen op hoogspanningslijnen en -kabels, zowel op bouwkundig en elektrisch vlak als de hieraan gerelateerde studies.   

Voor elk van deze gespecialiseerde producten en diensten staan veiligheid en kwaliteit centraal. Milieucriteria en de specifieke onderhouds- en exploitatienoden vullen deze lijst aan. Voorafgaandelijk zijn er verschillende erkenningsprocedures voor materieel en aannemer. De prestaties worden in een vendor evaluation systeem opgevolgd. Transparantie en dialoog zorgen voor een constante verbetering.

Voor meer informatie kan u steeds met de betrokken buyers contact opnemen.