Beleid en procedures

Elia selecteert zijn leveranciers volgens een vastgelegde procedure en precieze criteria met het oog op de beste prijs-kwaliteitverhouding en in naleving van de deontologie.

Het aankoopbeleid van Elia dient om de totale kosten van de aankoop van goederen, diensten en aannemingen zo laag mogelijk te houden, met een maximale kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid.

Een toekenningsprocedure, die meer of minder complex is naargelang de belangrijkheid van de bestelling, stelt Elia in staat om leveranciers te kiezen aan de hand van precieze en objectieve criteria. Voor aankopen voor een groot bedrag moet Elia een Europese aanbestedingsprocedure invoeren.
 
Daarnaast heeft onze onderneming deontologische criteria vastgelegd om de vertrouwelijkheid te beschermen, transparantie te bevorderen en discriminatie en belangenconflicten te vermijden. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Deontologie.