Europese aanbestedingsprocedure

Vanaf een bepaald bedrag moeten de aankopen volgens een Europese aanbestedingsprocedure gebeuren.

Aankopen die aan de Europese procedure zijn onderworpen

Volgens de bepalingen van de wet van 15 juni 2006, het koninklijk besluit van 24 juni 2013 en het ministerieel besluit van 18 december 2013 moet een Europese aanbestedingsprocedure in principe worden toegepast voor de levering van goederen of diensten vanaf een bedrag van € 418.000 (excl. btw) en voor de uitvoering van werken vanaf € 5.225.000 (excl. btw).

Top

Verloop van de procedure

  1. Een Europese aanbestedingsprocedure begint met het publiceren van een ‘Periodieke indicatieve aankondiging’ (Periodic Indicative Notice). Hiermee worden kandidaat-leveranciers geïnformeerd over de geplande aankopen voor maximaal 12 maanden.
  2. Als er een concrete aanbesteding wordt gelanceerd, publiceert Elia een ‘Aankondiging van opdracht’ (Contract Notice), waarbij kandidaat-leveranciers worden verzocht om hun kandidatuurdossier in te dienen. Het indienen van een dossier in het kader van een opdracht die aan de Europese richtlijn onderworpen is, impliceert niet dat Elia de kandidaat-leverancier al heeft erkend.
  3. Op basis van de in de aankondiging vermelde criteria selecteert Elia de kandidaten die aan de aanbestedingsprocedure kunnen deelnemen. Zij mogen met andere woorden een offerte indienen op basis van de offerteaanvraag die zij van Elia ontvangen.
  4. Nadat de offertes zijn ontvangen en geanalyseerd, worden de leveranciers indien nodig uitgenodigd om aan een of meer onderhandelingen deel te nemen.
  5. Na afloop van de onderhandelingen gaat Elia over tot de eindbeoordeling van de offertes en tot de toewijzing.
  6. De beslissing wordt bekendgemaakt door het publiceren van een ‘Aankondiging van gegunde opdracht’ (Contract Award Notice).    De periodieke indicatieve aankondiging, de aankondiging van opdracht en de aankondiging van gegunde opdracht gebeuren in het Publicatieblad van de Europese Unie en in het Bulletin der Aanbestedingen.

Top

Documenten voor de kandidaten

Voor bepaalde Europese aanbestedingen moeten twee vragenlijsten worden ingevuld (enkel beschikbaar in het Engels):

 

Top