Het belang van de samenleving voorop

Als verantwoordelijke onderneming verbindt Elia zich ertoe om te bouwen aan een duurzame toekomst voor alle interne en externe stakeholders. Ze laat zich daarbij leiden door de 4 assen van duurzame ontwikkeling: economisch, milieusociaal en maatschappelijk. Elia is zich bewust van de impact die haar activiteiten heeft en stelt alles in het werk om deze te beperken en te verbeteren.
Om dit mogelijk te maken, heeft de nieuwe directie Public Acceptance de taak om te focussen op de aanvaarding van alle activiteiten van Elia door het publiek. Dat zal ook onze ‘licence to operate’ vrijwaren zowel bij de bouw van nieuwe infrastructuurprojecten als bij het onderhoud van onze bestaande infrastructuur.

Voor ELIA is het respect voor het milieu en voor de lokale gemeenschap een gedragscode die een positieve spiraal op gang brengt: we kunnen de biodiversiteit beschermen en de rijkdom van het landschap en de lokale cultuur bewaren, het faciliteert de aanvaarding en de bouw van nieuwe infrastructuur, het levert een financieel voordeel op voor de aandeelhouders en de samenleving, want zij kan rekenen op een meer betrouwbare, efficiënte en betaalbare stroomvoorziening.
Wij zetten de samenleving voorop. Dat blijkt uit de sociale en maatschappijgerichte initiatieven die wij nemen. Zij zijn een signaal dat Elia concreet bijdraagt aan de groei van de maatschappij.