Milieu

Elia neemt de milieudoelstellingen op in haar activiteiten om zo goed mogelijk te kunnen bijdragen tot de energietransitie, de impact van haar activiteiten op het milieu te kunnen beheren en de biodiversiteit rond haar installaties te bevorderen.

Onze milieudoelstellingen zijn nauw verbonden met onze kernactiviteiten.