College van commissarissen

Het college van commissarissen is onder andere belast met de controle van de jaarrekeningen van Elia.

Het college van commissarissen staat onder meer in voor de controle van: 

  • de geconsolideerde jaarrekening van Elia System Operator NV en; 
  • de enkelvoudige jaarrekeningen van Elia System Operator NV en Elia Asset NV,

dit overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Zij vervullen op verzoek van deze vennootschappen tevens bijkomende controletaken, eveneens overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Het college bestaat uit:

  • Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door Alexis Palm; 
  • Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door Patrick Rottiers.