Elia Fonds

elia fonds

Elia Fonds: dertien keer een buffer tegen energiearmoede

Bij bijna 1 op de 5 Belgen neemt de energierekening een te gulzige hap uit het gezinsbudget. Het Elia Fonds geeft 120.000 euro aan 13 projecten in Brussel, Vlaanderen en Wallonië om energiearmoede te bestrijden en vernieuwende modellen uit te proberen.

Het Elia Fonds steunde de afgelopen dertien jaar meer dan 300 projecten rond vrijetijdsbesteding voor mensen met een verminderde mobiliteit. Voor de oproep van 2016 heeft Elia besloten om met het gelijknamige Fonds meer aan te sluiten bij zijn opdracht als netwerkbeheerder: een transparante toegang verzekeren tot het Belgische stroomnet voor iedereen.

Energiearmoede aanpakken

De oproep was gericht op projecten die energiearmoede in België aanpakken. De cijfers uit de Energiebarometer van het Platform tegen Energiearmoede zijn alarmerend: bijna 1 op de 5 Belgen ziet maandelijks een buitensporig deel van het inkomen naar energie gaan. 550.000 Belgen kunnen hun woning niet naar behoren verwarmen om financiële redenen.
De steun gaat naar organisaties met vernieuwende projecten die een blijvende milieu-en maatschappelijke impact hebben en die in de eerste plaats mensen uit kansengroepen – de eerste slachtoffers van energiearmoede – helpen hun energieverbruik te verminderen.

Actief betrekken

Mensen in kansarmoede of andere kwetsbare doelgroepen weten niet of nauwelijks hoe ze energiezuiniger kunnen leven. De rode draad bij de 13 bekroonde projecten is informatieverspreiding en sensibilisering, om zo gedragsverandering teweeg te brengen. Die informatie wordt niet simpel voorgeschoteld, de doelgroepen worden actief betrokken en leren al doende energie te besparen.

Met dit Fonds streeft Elia waarden na als openheid, transparantie en objectiviteit en neemt de onderneming haar taak als hoofdrolspeler ten dienste van de hele gemeenschap ter harte. De Koning Boudewijnstichting staat in voor het beheer van het Elia Fonds. De selectie van de bekroonde projecten gebeurt door een onafhankelijke jury van deskundigen.

Klik op de onderstaande links voor meer informatie over de projecten die steun ontvingen van het Elia Fonds: