Projecten 2013

 recreas watersport

G-Tandemwindsurfing
(Recreas Watersport)

Met de wind mee over het water scheren op een windsurfplank: het is een mythisch beeld van vrijheid en genieten dat binnenkort niet langer een utopie zal zijn voor personen met beperkte mobiliteit. Dankzij het project tandemwindsurfing van Recreas Watersport zullen zij, onder leiding van een ervaren begeleider, zittend op een plank kunnen leren surfen. Door hun gewaarwordingen werkelijk met anderen te delen zullen zij zo ook de kick van snelheid en ruimte ontdekken.

http://www.recreaswatersport.be

 

Voelboek: ruimtebeleving op multisensoriële wijze
(Dienst Cultuurparticipatie van de Stad Gent)

Mensen met een visuele beperking leren hoe zij de meerdimensionale en multisensoriële ruimte van de stad kunnen ervaren en de architectuur kunnen ontdekken? Dat is de uitdaging die de Dienst Cultuurparticipatie van de stad Gent wil aangaan. Het middel dat ze daartoe willen gebruiken is een multisensorieel voelboek, met een cd erbij, dat voor iedereen toegankelijk is, gaande van kinderen tot ouderen, en zelfs voor personen zonder beperking! Door zijn vernieuwende methodes opent het project niet alleen een nieuw terrein om architectuur op multisensoriële wijze te ervaren, maar ook nieuwe inspirerende mogelijkheden voor cultuureducatie en stadsbeleving.

De RegenboOg 

Maatwerk in de vrije tijd via e-labeling
(de Regenboog vzw)

Dag van de dans, Halloweenfuif, filmclub, aangepast paardrijden, praatclubs... In samenwerking met andere verenigingen stelt vzw De Regenboog alles in het werk om personen met beperkte mobiliteit een gevarieerde en uitgebreide waaier van vrijetijdsactiviteiten aan te bieden. In dit opzicht is de website “Doeda” uitgegroeid tot een referentie ter zake. De vereniging geeft de activiteiten een label naargelang het type en de toegankelijkheid ervan en wil online inschrijvingen aanbieden. De nieuwe toepassing die het project wil helpen invoeren, zal nog beter tegemoet komen aan de specifieke behoeften van personen met beperkte mobiliteit, hun begeleiders en hun netwerken.

http://www.deregenboog.be/

 

“Monstres!” La différence sur les planches
(ASBL Compagnie du Singe Nu)

Dit toneelproject is geïnspireerd op de voorschriften voor de stomme film uit het Duitse expressionisme - zoals de pantomime, de teksten tussen de filmbeelden door, de "live" muziek - en vertelt het verhaal van Kaspar, een misvormd primitief wezen dat niet kan praten. Een circusdirecteur die nog net niet failliet is, wil Kaspar maar al te graag op de kermis "laten zien". De mensen die Kaspar ontmoet blijken vaak nog "monsterachtiger" te zijn dan hijzelf. Deze opvoering, die draait rond wat normaal is en wat anders is, heeft een gemengde rolverdeling met een dove acteur en drie horende acteurs. Bovendien is er bij de voorstelling audiodescriptie voorzien voor slechtzienden.

http://compagniedusingenu.jimdo.com/

Sjarabang 

Kunstproeven+, een kunstenfestival dat anders zijn overbrugt
(Sjarabang vzw)

‘Sjarabang’ is de Mechelse verbastering van de term ‘char-à-bancs’, een platte wagen met banken die ideaal is om toneelgezelschappen te vervoeren. Het is ook een mooie metafoor voor deze vereniging die de kunst- en cultuurparticipatie van mensen met voornamelijk een mentale beperking wil bevorderen, zowel op een actieve als op een passieve manier. Kunstproeven+ is een uitbreiding van het project "Kunstproeven", een tweedaagse kunstenfestival dat zich richt tot mensen met of zonder beperking. Daarnaast zijn aan het project met de naam "Vreemde vogels vliegen ook" nog een educatief traject en een beeldhouwproject verbonden.

http://www.sjarabangvzw.be/

 Louvain-la-Neuve

Cyclopolitain destiné aux personnes à mobilité limitée
(Association des habitants de Louvain-la-Neuve)

De 'Association des habitants de Louvain-la-Neuve' vormt de verbinding bij uistek tussen de inwoners en de verschillende leefgroepen van Louvain-la-Neuve: de officiële instanties, de universiteit, de studenten, de verenigingen die op de website staan, enz. Hun project: de "fietswagen". In ideale omstandigheden trapt een student de pedalen rond – de studenten en de fiets in Louvain-la-Neuve, dat is een lang liefdesverhaal – terwijl op de twee zitjes achterin personen met beperkte mobiliteit plaatsnemen: ouderen, rusthuisbewoners, mensen met een beperking. Een solidaire en intergenerationele manier om door het stadscentrum en de voetgangerszone te trekken.

 Karavaan

All Inclusive!
(Karavaan vzw)

(Avontuurlijk en duurzaam reizen)
Avontuurlijke en duurzame reizen organiseren: dat is wat de Karavaan nastreeft. In samenwerking met ‘KVG-vorming’, dat de slogan ‘Open kijk op handicap’ hanteert, wil de vzw haar aanbod openstellen voor mensen met een beperking. Het doel bestaat erin een beroep te doen op vrijwilligers en een voorbereidend traject te bepalen dat in de toekomst kan worden herhaald. Een per definitie inclusieve aanpak.

http://www.karavaan.be

 ONA

Folon au bout des doigts
(Œuvre Nationale des Aveugles ASBL)

Als humanistisch kunstenaar die zich betrokken voelde bij alle grote kwesties van de wereld, had Folon de zaak van de minderheden en de verdediging van de mensenrechten tot de zijne gemaakt, ook via zijn werken die doordrongen zijn van oneirisme en poëzie. Zijn werken toegankelijk maken voor slechtzienden of blinden is het project van l’Œuvre Nationale des Aveugles. Dit project zal een aangepast parcours van het museum uitwerken en groepsbezoeken aanbieden met speciaal opgeleide begeleiders die zelf ook een visuele beperking hebben.

http://ona.be/

 Het Huis van Alijn

Drempels weg voor bezoekers met auditieve beperking
(Het Huis van Alijn vzw)

Het Huis van Alijn is een origineel museum in Gent met een passie voor de alledaagse cultuur en met de bedoeling tot interactie te komen met zijn bezoekers. Het museum wil zich zowel in zijn zalen als op zijn website open stellen voor dove en slechthorende mensen en hen een unieke ervaring meegeven.
Een mooi initiatief dat aansluit op een project dat voor slechtzienden was bestemd en waarvan de voorbeeldfunctie voor zich spreekt.

http://www.huisvanalijn.be/

 Anama

Ensemble autour des légumes oubliés
(Anama ASBL)

De vzw Anama werd aanvankelijk opgericht om de eenzaamheid van ouderen te doorbreken. Ze biedt een brede waaier van zeer uiteenlopende activiteiten. Een van die activiteiten is dit originele project dat zich vooral richt tot de bewoners van Home Valère Delcroix in Doornik, een home waar mensen met een mentale beperking worden opgevangen met als doel hen tot levenskwaliteit, ontplooiing en een zo groot mogelijke zelfstandigheid te brengen. Hoe gebeurt dat? Door een moestuin aan te leggen waar vergeten groenten zullen worden geteeld om ze opnieuw te (laten) ontdekken.  

http://www.anama.be

 AMT Concept

Libercity : personnes à mobilité réduite, des touristes comme les autres
(AMT Concept)

AMT Concept - in het Nederlands TMA Concept - is een vzw die in de eerste plaats de toegankelijkheid wil verbeteren van openbare ruimtes, het openbaar vervoer en openbare gebouwen, zodat personen met beperkte mobiliteit – mensen met een beperking, ouderen, zwangere vrouwen moeders met kinderwagens, enz. – zich volledig zelfstandig en vlot kunnen verplaatsen. Het concept wordt nu ook uitgebreid naar de toeristische sector, met een hele reeks culturele en vrijetijdsactiviteiten die in de gids 'Brussel voor allen' worden gepromoot. Een van de methodes die voor dit project zijn uitgewerkt, bestaat erin studenten in een handicapsituatie te plaatsen, zodat zij kunnen meewerken aan de voorbereiding van deze aangepaste gids.

http://www.bruxellespourtous.be/

 

Accrobranche à la portée des moins mobiles
(ESCAL’ADVENTURE ASBL)

Boomklimmen is een outdooractiviteit in het bos waarbij je in alle veiligheid in bomen klimt en je erin verplaatst. De vzw Escal d'Adventure wil deze bijzonder avontuurlijke activiteiten openstellen voor mensen met een mentale beperking of met beperkte mobiliteit, in optimale omstandigheden op het gebied van begeleiding en veiligheid. Deze activiteit wordt georganiseerd in een streek die zich daar uitstekend toe leent, namelijk het zuiden van Entre-Sambre-et-Meuse, in de omgeving van Frasnes-lez-Couvin.

http://www.escaladventure.be/

 

Spelotheek voor kinderen met een ernstige beperking
(Inclusiespeelpleinwerking ’t Gansspel)

’t Gansspel is een dienst voor inclusiespeelpleinwerking in de gemeente Huldenberg, vlakbij Leuven. De dienst richt zich tot alle kinderen vanaf 3 jaar, ook tot diegenen met een ernstige beperking. Hij zou graag zijn spelotheek aanvullen met allerlei voorwerpen en spelletjes waarmee de monitoren en de kinderen tijdens het vrij spelen makkelijker contacten kunnen leggen met kinderen met een ernstige beperking. De dienst wil ook graag met een groep kinderen een "snoezel" bouwen, namelijk een plaats waar alle zintuigen in een sfeer van geborgenheid worden gestimuleerd.

 

Le Club « Tous à bord »
(Génération nouvelle ASBL)

De club "Tous à bord", die werd bedacht en wordt bestuurd door jongeren met een fysieke beperking, heeft tot doel de andere adolescenten te sensibiliseren en ervaringen met hen uit te wisselen. Gelegenheden tot stand brengen om elkaar te ontmoeten en samen intense momenten te beleven bij het beoefenen van een sport, zo willen deze jongeren een identiek gevoel delen en elkaar beter leren waarderen. Het concept zal worden uitgebreid naar volwassenen.

 ANLH

Fiches touristiques et de loisirs pour les personnes handicapées
(ANLH ASBL)

De vzw ANLH spruit voort uit de 'Association Nationale pour le Logement des Handicapés', met als drijvende kracht mensen die ervan overtuigd zijn dat het de omgeving is die zich moet aanpassen aan de handicap en niet omgekeerd. Hun kernwoorden: integratie, inclusie, toegankelijkheid en autonomie. Met de hulp van het Elia Fonds wil deze instantie een vijftigtal steekkaarten toevoegen waarmee mensen met een beperking de toeristische plaatsen kunnen herkennen die voor hen toegankelijk zijn en waarmee zij hun citytrip even ontspannen kunnen plannen als u en ik.

http://www.anlh.be/

 

Fietsen doorheen je verleden
(Woonzorgcentrum Witte Meren)

Het idee is eenvoudig: ouderen de mogelijkheid geven om op een hometrainer of zitfiets te gaan zitten en hen een parcours opnieuw laten ontdekken dat hen vroeger heel vertrouwd was. Dat gebeurt door op een groot scherm beelden te projecteren van een parcours dat zij zelf kiezen en dat het hele gezichtsveld van de persoon omvat. Een ervaring die zowel op het fysieke als op het emotionele vlak stimuleert en die bovendien zorgt voor een gevoel van vrijheid en een herontdekking van herinneringen. Het centrum "Witte Meren" in Mol heeft hiermee in 2012 op de beurs voor gezondheidszorg reeds een I2C award (Innovation to Care) gewonnen. Dit project, met zijn tegelijkertijd eenvoudige concept en vernieuwende uitvoering, kan dankzij de steun van het Elia Fonds nog meer concrete vorm krijgen.

http://www.wzcwittemeren.be/

 Plain Pied

Audio-description
(ASBL Plain-Pied)

Audiodescriptie is gewoon de mondelinge beschrijving van eender welk evenement, waardoor iemand met een visuele beperking de indrukken en de informatie kan krijgen die een ziende persoon zou ervaren. De bedoeling hiervan bestaat erin te zorgen voor een betere inclusie van de persoon met een beperking in een welbepaald evenement, waarop ook ziende personen aanwezig zijn.
Plain-pied heeft zijn naam goed gekozen, want het betekent niets anders dan "op gelijke voet" in de letterlijke zin en "zonder begripsproblemen" in de figuurlijke betekenis. De vzw werd reeds eerder in aanmerking genomen door de jury van het Elia Fonds en dat is opnieuw het geval in afwachting van de bepaling van een structurele ondersteuning waarmee haar project duurzame vorm zou kunnen krijgen.

http://www.plain-pied.com/

OCMW 

Inrichting en promotie van een beweegtuin voor ouderen
(OCMW Hoogstraten)

Hoogstraten is een van de belangrijkste gemeentes van de provincie Antwerpen en telt meer dan 20 000 inwoners. Het lokale OCMW zet in op de combinatie tussen fysieke conditie en een ijzersterk moreel. Het doet dat door in het centrum van de gemeente een "beweegtuin" in te richten, wat letterlijk een tuin voor ontmoeting en "beweging" betekent. De tuin zal vlakbij het wooncentrum voor ouderen worden aangelegd en zal ook toegankelijk zijn voor een breed publiek. Zo zal hij mogelijkheden tot socialising en fysieke oefeningen bieden die aangepast zijn aan senioren.

 De JoJo

Snoezelen als rustmoment op kamp voor jongeren met een verstandelijke beperking
(De JoJo – KVG Deinze)

Jojo is een jeugdbeweging die zich richt tot jongeren met een mentale beperking. In samenwerking met KVG Deinze biedt ze onder meer zomerkampen aan voor deze jongeren. Om het de jongeren met een zeer zware beperking mogelijk te maken actief deel te nemen, is Jojo van plan momenten van "snoezelen" in te bouwen, dit wil zeggen dat alle zintuigen worden gestimuleerd in een serene en veilige omgeving.

 Theater 12

Les personnes avec un handicap ont du talent : théâtre amateur inclusif et innovateur
(Theater 12)

Theater 12 is een Gents amateurtoneelgezelschap met acteurs met en zonder beperking die ernaar streven een optimale artistieke kwaliteit te leveren in voorstellingen die toegankelijk zijn voor een breed publiek. Hiertoe ondersteunt het gezelschap zijn acteurs via workshops. Vooraleer zij hun talenten tonen, krijgen zij specifieke steun van een semiprofessioneel productieteam.

 Gooik

Bewegen voor IEDEREEN
(Vrijetijdsdienst Gooik)

De vrijetijdsdienst van Gooik wil alle kinderen van 0 tot 99 jaar doen bewegen door hen in een ontmoetingsruimte actieve en ontspannende vrijetijdsactiviteiten aan te bieden die aan ieders mogelijkheden zijn aangepast: jonge gezinnen, grootouders, minder mobiele mensen.