Projecten 2008

L'Accessible Etoile - Elia Fonds 

L’Accessible Etoile
(ASBL Maison du Tourisme du Pays de la Forêt d’Anlier – Neufchâteau)

Het hoofd vol sterren: dat stelt de vzw Maison du Tourisme du Pays de la Forêt d’Anlier via een groots opgezet project voor aan personen met verminderde mobiliteit. Dankzij een astronomische koepel, die speciaal is uitgerust om hen optimale waarnemingsomstandigheden te bieden, zullen mindervalide mensen de hemel binnen handbereik hebben.

Het sportimonium - Elia Fonds 

Het Sportimonium Anders Bekeken
(ASBL Sportmuseum Vlaanderen – Hofstade-Zemst)

Het Sportimonium is gevestigd in Hofstade-Zemst en omvat enerzijds een Centrum voor Sportcultuur, met als doel de traditionele spelen te bestuderen en te promoten, en anderzijds een Sportmuseum in de breedste zin van het woord. Wat is het doel van dit project van de vzw Sportmuseum Vlaanderen? Personen met een visuele handicap laten meegenieten van deze infrastructuur.

Art in the dark - Elia Fonds

Art in the Dark
(ASBL Blindenzorg Licht en Liefde – Jabbeke-Varsenare)

Art in the Dark keert de rollen om! Dit keer zijn het de blinden die een ziend publiek doorheen een kunsttentoonstelling in het donker gidsen. De mobiele tentoonstellingsruimte kan makkelijk aangepast worden aan grote culturele manifestaties: reden te meer om een maximum aantal personen deze leerrijke ervaring te laten beleven.

Badje - Elia Fonds

Amusons-nous ensemble!
(ASBL Badje – Saint-Gilles)

Het vermogen om de andere in zijn anders-zijn te aanvaarden, is een essentiële eigenschap. Het aanleren ervan is des te meer verrijkend wanneer je het vanaf je kinderjaren kan doen.  
De vzw Badje (Bruxelles Accueil et Développement pour la Jeunesse et l’Enfance)[Brusselse Opvang en Ontwikkeling voor jongeren en kinderen] heeft dit principegoed begrepen en besliste het in de praktijk om te zetten via een project waarbijmeervoudig gehandicapte kinderen geïntegreerd worden in niet-gespecialiseerdebuitenschoolse opvang. Kinderen van 3 tot 12 jaar worden elke weekdag na school,op woensdagnamiddagen, in de weekends en tijdens schoolvakanties in deze centraopgevangen. Een project met toekomst!

Canimôme - Elia Fonds

Façonner ensemble des chiens d’assistance
(ASBL Canimôme – Walhain-Tourinnes-Saint-Lambert)

De vzw Canimôme zorgt met dit origineel project voor een leerrijke uitwisseling van ervaringen: mensen met verminderde mobiliteit nemen deel aan de opleiding van assistentiehonden, die op hun beurt slechtzienden helpen. Er zijn dus alleen maar voordelen aan verbonden voor iedereen die bij dit project betrokken is. De beste vriend van de mens heeft heel wat te bieden!

KVG vrijetijdswerking Antwerpen - Elia Fonds

Echt inclusief!
(ASBL KVG vrijetijdswerking Antwerpen – Antwerpen-Borgerhout)

KVG is een vereniging van mensen met een handicap en mensen zonder handicap die bij het omgaan met een handicap betrokken zijn (ouders, partners, broers en zussen en vrienden van de gehandicapte).

Via dit project wil de vereniging ervoor zorgen dat kinderen met en zonder handicap via originele en creatieve activiteiten elkaar leren kennen. Op die manier krijgen de kinderen eveneens de kans hun eigen beperkingen en mogelijkheden en deze van de andere te ontdekken. Alles gebeurt onder toezicht van valide en mindervalide jongeren.

Doen! - ASBL Vereniging personen met een handicap - Elia Fonds

Festival d’Arts Doen! 2009
(ASBL Vereniging personen met een handicap - Bruxelles)

Twee dagen lang je creativiteit botvieren en je gevoelens uitdrukken via de kunst. Dat is wat het 'Kunstenfestival Doen!' voorstelt. Tijdens dit evenement geven gehandicapten uitdrukking aan hun gevoelens aan de hand van kunstwerken waarvan iedereen, valide of niet, kan meegenieten in heel de stad Leuven.

Mentor - Elia Fonds

Alle camera’s op jou gericht
(ASBL Mentor - Courtrais)

“3, 2, 1… We draaien!” De vzw Mentor gaat van start met een project waarbij mensen met een mentale handicap in de schijnwerpers worden gezet. De deelnemers moeten immers zelf hun eigen professionele kortspeelfilm in elkaar steken. Een ander middel om zich uit te drukken en tot teamwerk te komen.

ASBL Jeugdienst Sjalom - Elia Fonds

Klimclusief
(ASBL Jeugdienst Sjalom)

Alsmaar hoger klimmen: een mooie manier om jezelf te overtreffen en een handicap te overwinnen. Het proefproject 'Klimclusief' maakt de klimsport toegankelijk voor iedereen en streeft ernaar “outdoor” vakantieactiviteiten te organiseren die toegankelijk zijn voor zowel jongeren met als zonder handicap.

Eléonore - Ligue des familles - Elia Fonds

Projet Eléonore
(ASBL Ligue des Familles – Ixelles)

Wanneer adolescenten zich inzetten om literatuur toegankelijk te maken voor blinde jongeren, heeft dat een dubbel voordeel! De adolescenten lenen hun stem aan de romans die laureaat waren van de prijs Farniente, een literaire jeugdprijs georganiseerd door de ‘Ligue des Familles’ en uitgereikt door de jongeren. Op die manier verbeteren zij hun vermogen om luidop te lezen. Dankzij hun opnames kunnen de blinde jongeren eveneens meegenieten van de verhalen die lezers van hun leeftijd hebben geboeid.

Génération Nouvelle - Elia Fonds 

Club « Tous à bord! »
(ASBL Génération nouvelle – Soignies)

De vzw 'Génération nouvelle' maakt geen onderscheid: iedereen neemt deel aan hun sportactiviteiten, zowel valide als mindervalide personen! Jongeren met een handicap zijn de drijvende kracht achter Club 'Tous à bord!' en zij streven ernaar anderen op een sportieve en ludieke manier kennis te laten maken met hun dagelijkse leefwereld. Tijdens de 20 km van Brussel hebben zij ook 'gemengde' teams gevormd, bestaande uit personen in een rolstoel en valide personen.

Horizon 2000 - Elia Fonds 

Les malles aux 1000 sens
(ASBL Horizon 2000 - Charleroi)

De vzw Horizon 2000 beschrijft zichzelf als een vereniging voor informatie, communicatie en opheldering rondom de gehandicapte persoon. Met behulp van sensibiliseringsmiddelen die speciaal voor deze doeleinden zijn ontworpen, neemt de vereniging remmingen weg en vermindert zij de terughoudendheid tegenover de integratie van mindervalide mensen.

'La malle aux 1000 sens' behoort tot dit rijke sensibiliseringsarsenaal en is speciaal bedoeld om ervoor te zorgen dat opvangcentra hun inspanningen richten op de integratie van het gehandicapte kind.

Avalon - Elia Fonds

Club de boccia et de vélo pour personnes souffrant d’un handicap moteur
(ASBL Avalon – Buggenhout)

De vzw Avalon steunt mensen met een aangeboren handicap, maar ook mensen met een fysieke beperking als gevolg van een ongeval, ziekte, tumor… De vzw is meer bepaald begonnen met de bouw van een nursinghome waar 20 mensen met een zware motorische handicap zullen kunnen worden opgevangen.  
Terwijl de bouw zijn gang gaat, is de vzw Avalon van start gegaan met een bocciaclub (boccia is een soort van petanquespel dat is aangepast aan gehandicapten) en met een fietsclub voor personen met een motorische handicap.

ASBL VFG-Jong - Elia Fonds

Kweekvijver voor organisatietalent
(ASBL VFG-Jong Oost Vlaanderen – Gent-Zwijnaarde)

Een project voor de toekomst: de vzw VFG-Jong leidt monitoren op zodat zij zelfstandig vrijetijdsactiviteiten kunnen organiseren voor jongeren met een handicap. Op die manier kunnen deze jongeren uitkijken naar kwaliteitsvolle ontspanning en plezier.

ASBL Landegem Sport - Elia Fonds

Bocciaspelers BC3 en hun sportmateriaal
(ASBL Landegem Sport – Gent-Mariakerke)

De klasse BC3 in het boccia verenigt atleten met zware motorische problemen aan de onderste ledematen. Deze atleten mogen een hulpstuk gebruiken om de bal te gooien en tijdens het spel mogen zij een beroep doen op een assistent. De vzw Landegem Sport streeft ernaar het nodige materiaal te ontwikkelen waarmee deze categorie van spelers het bocciaspel kunnen beoefenen. Doordat zij de mogelijkheid krijgen om dit materiaal te gebruiken bij de trainingen, nemen de atleten alle troeven in handen voor de wedstrijden!

ASBL Collectif Recherche et Expression - Elia Fonds

Equitation à destination des enfants et jeunes sourds [Paardrijden voor dove kinderen en jongeren]
(ASBL Collectif Recherche et Expression – Woluwé-Saint-Lambert)

Iedereen in het zadel! De vzw ‘Collectif Recherche et Expression’ brengt paardrijden binnen handbereik van dove kinderen en jongeren. En wie kan hen de basisbeginselen van deze sport beter aanleren dan mensen met dezelfde handicap? Het zijn immers doven met een opleiding in animatie en in aangepaste aanleermethodes voor het paardrijden die deze jonge ruiters in spe opleiden.

Club de marche Comité 2000 Ename  - Elia Fonds

Samen op stap in de Vlaamse Ardennen
(Club de marche Comité 2000 Ename – Oudenaarde)

Wandeltochten maken, dat brengt mensen samen. Dat is althans het standpunt van Wandelclub Comité 2000 Ename. Via hun project wordt wandelen meer dan een sport: het groeit uit tot een waarachtig ontmoetingsmiddel tussen mindervalide jongeren! Om elkaar nog beter te leren kennen, vraagt men de jongeren om mee te werken aan het ontwikkelen van permanente wandelroutes.

De Werft - Elia Fonds

Toegankelijke cultuur
(Cultuurcentrum de Werft – Geel)

Het project 'Toegankelijke cultuur' vertrekt vanuit een vaststelling: bepaalde groepen van mensen worden geconfronteerd met een hele reeks obstakels die hun mogelijkheden om deel te nemen aan culturele activiteiten – en dan vooral deze die georganiseerd worden in culturele centra - ernstig beknotten. De reguliere bezoekers van het cultuurcentrum De Werft kunnen iets doen aan deze situatie! Het cultuurcentrum organiseert een dag waarop ideeën worden uitgewisseld over toegankelijke cultuur en het doet een beroep op de medewerking van vrijwilligers. Op die manier roept het centrum iedereen op om een stap te zetten naar het toegankelijk maken van zijn activiteiten voor iedereen.

Les Rênes de la Vie - Elia Fonds 

Voorstelling  “Le Petit Prince et le Poney Bleu” (De Kleine Prins en de blauwe pony)
(ASBL Les Rênes de la Vie – La Hulpe)

In het schitterende decor van het park bij het kasteel van La Hulpe aan de rand van het Zoniënwoud biedt de vzw 'Les Rênes de la Vie' sinds meer dan 25 jaar een ruimte waar alle kinderen samen heel veel pret kunnen beleven. Haar recentste project? Een paardenshow opvoeren door en met valide kinderen, gehandicapte kinderen en kinderen met verminderde mobiliteit! Er is dus veel plezier in het vooruitzicht, zowel op het toneel als in de tribunes.

UZ Gent - Elia Fonds

Ogen open en aan de slag!
(UZ Gent – Gand)

Het UZ Gent neemt gehandicapte kinderen mee op een culturele ontdekkingsreis naar Afrika. Het is de bedoeling om via welbepaalde ervaringsgerichte activiteiten de belangstelling van de kinderen te wekken voor de culturele eigenheden van Afrika. Een leuke en 'zonnige' ervaring voor deze kinderen.

Zit-o-meter - WZC Sint-Antonius - Elia Fonds

Het creëren van een 'zit-o-meter'
(WZC Sint-Antonius – Peer)

Dit originele project richt zich tot senioren: een bewegingsparcours met een reeks in zittende houding uit te voeren oefeningen. Dit parcours zal in de vrije natuur liggen rondom het woon- en zorgcentrum voor bejaarden Sint Antonius in Peer. Deze infrastructuur zal vanzelfsprekend ook openstaan voor mensen van buiten het centrum: op die manier worden ontmoetingen en uitwisselingen gestimuleerd.