Projecten 2009

Commune Léglise - Elia Fonds

Accueil en intégration
(Administration communale de Léglise)

Het gemeentebestuur van Léglise in de provincie Luxemburg wil kinderen en adolescenten met een handicap opvangen en integreren in zijn speelpleinwerking tijdens de vakantie of in zijn vrijetijdsactiviteiten. Maar niet op om het even welke manier, wel 'à la carte', volgens hun interessesfeer. Een manier om de rijkdommen van de streek voor hen toegankelijk te maken en tegelijk rekening te houden met hun eigen voorkeuren.

www.communeleglise.be

De Kangoeroe - Elia Fonds 

Mobiel en sportief met de fiets
(De Kangoeroe)

De thuisbegeleidingsdienst van ‘De Kangoeroe’ in Wetteren richt zich tot gezinnen met een baby, kind, jongere of volwassene die een motorische stoornis vertonen of het risico lopen die te ontwikkelen. Met het project ‘Mobiel en flexibel met de fietskar’ wil De Kangoeroe gezinnen met zeer jonge kinderen met een handicap, de voordelen van een fietskar leren kennen.

www.dekangoeroe.be

Badje - Elia Fonds

Extra olympiades
(Badje asbl)

Je kent ongetwijfeld de olympiades voor wiskunde, scheikunde of andere wetenschappen. Voortaan kunnen wij daar dankzij Badje (Bruxelles Accueil et développement pour la jeunesse et l’enfance) ook de 'extra olympiades' bij vermelden. Een originele manier om gehandicapte kinderen te integreren in de gewone speelpleinwerking tijdens de vakanties.

www.badje.be

 TreinTramBus - Elia Fonds

Groene halte +
(TreinTramBus)

In 2004 startte de beweging ‘TreinTramBus’ in Vlaanderen met het concept ‘Groene Halte’. Het idee is eenvoudig: de wandelaar reist met het openbaar vervoer naar Groene Halte A, waar een wandeling ‘in rechte lijn’ vertrekt. Op het eindpunt van de wandeling neemt hij aan Groene Halte B opnieuw het openbaar vervoer. Beide haltes worden, zoals de naam doet vermoeden, aangeduid als ‘groene halte’. Zo wordt de rol van het openbaar vervoer in de recreatieve verplaatsingen gestimuleerd. In partnerschap met De Lijn, Toegangelijkheidsoverleg Vlaanderen en Natuur Punt wordt dit concept uitgebreid tot personen met beperkte mobiliteit.

www.treintrambus.be

Ithaka - Elia Fonds

PAD (‘Persoonlijke Assistentie bij Dingen die je wil doen’)
(Ithaca)

Ooit gehoord van PAD? Onthoud het, want het staat voor ‘Persoonlijke Assistentie bij Dingen die je wil doen’, een project van Ithaca. Deze Oostendse vereniging wil mensen met een verstandelijke beperking coachen bij culturele activiteiten, vorming, sport, cursussen en workshops in de maatschappij. Dit project moedigt volwaardig burgerschap en integratie aan door de deelnemers zelf de kracht van het ‘doen’ te geven.

www.vzw-ithaka.be

 

VFG Vlaanderen - Elia fonds

 VFG Vlaanderen - Elia fonds 

100% eigen stijl
(VFG-Oost-Vlaanderen en VFG-Jong-Oost-Vlaanderen)

VFG – Vereniging voor personen met een handicap – is bijzonder actief in Oost-Vlaanderen! Bewijs hiervan zijn de twee projecten die door de jury van het Elia Fonds werden geselecteerd. Beide hebben als doel personen met een mentale beperking bewust te maken van hun persoonlijke uitstraling en hen daarin te coachen zodat ze sterker in eigen schoenen staan en actiever, nieuwe vrijetijdsuitdagingen kunnen aangaan. Hun doelgroep: volwassenen, jongeren en scholen.

www.vfg.be

 Vereniging Personen met een Handicap - VFG - Elia Fonds

Van buiten naar binnen – creatief-agogisch snoezelen
(Vereniging Personen met een Handicap vzw)

Snoezelen! Dit klinkt al heerlijk! Creatief-agogisch snoezelen is nog interessanter! Het is de piste die de Vereniging voor Personen met een Handicap met het project ‘Van buiten naar binnen’ wil ingaan om mensen met een ernstige verstandelijke beperking te leren experimenteren met hun belevingsruimte.

www.vfg.be

 Passe-Muraille - Elia Fonds

Musicalité et surdité: Si Tom Sawyer m’était conté, avec les doigts.
(Passe-Muraille asbl)

Hoe kunnen wij muziek toegankelijk en waarneembaar maken voor dove mensen? Passe-Muraille doet zijn naam alle eer aan met dit project rond het verhaal van Tom Sawyer dat door een dove acteur wordt verteld in gebarentaal, met begeleiding van klanknabootsende muziek die in het Frans is vertaald. Reden genoeg om alle grenzen te overschrijden!

www.passe-muraille.be

 Anvasport - Elia Fonds

Aangepast skiën voor personen in revalidatie
(Anvasport vzw)

In samenwerking met revalidatiecentra organiseert Anvasport ski- en snowboard initiaties voor personen die revalideren bij een verlamming, na een amputatie of zware ziekte met fysieke beperking en verminderde mobiliteit tot gevolg. Integratie en hoop via sport!

www.anvasport.com

Spélé-handi - Les petits pas - Elia Fonds 

Spélé-handi
(Les petits pas asbl)

Wanneer wij de speleologie als sportactiviteit toegankelijk willen maken voor mensen met een fysieke handicap, moeten wij dat geleidelijk aanpakken. 'Les petits pas' is de vereniging die deze activiteit wil promoten en heeft dus zijn naam perfect gekozen!

Récréas - Kiten - Elia Fonds 

Kiten voor specials
(Recreas watersportclub)

Waterclub Recreas streeft na om mensen met een beperking ongehinderd en met iedereen samen aan sport te kunnen doen. Zo maken ze het ‘kiten’ of vliegeren toegankelijk voor en door mensen met een beperkte mobiliteit, samen met hun familie. Dit vanuit twee perspectieven: het land en het water.

www.recreas.be

Cap Patrimoine - Elia Fonds

'Vas-y au Bois de tes rêves !' Un pas lunaire vers une autonomie tangible
(Cap Patrimoine asbl)

Met dit project 'Vas-y au Bois de tes rêves! Un pas lunaire vers une autonomie tangible' ('Ga maar naar het Bos van je dromen! Een enorme stap naar merkbare zelfstandigheid') werkt Cap Patrimoine een rondtrekkende opleiding uit. Het project is ontworpen als een parcours met geluidmakende en tastbare dromen in de wereld van het toerisme. Het doel van deze opleiding bestaat erin de gehandicapte persoon daadwerkelijk zelfstandig te maken.

 Beach Oudernaarde - Elia Fonds

Zitten en toch bewegen met beachvolleybal
(Beach Projects Vlaamse Ardennen)

Het is niet omdat je in een rolstoel zit dat je niet kan bewegen en aan sport doen. Onder dit motto wil Beach Projects Vlaamse Ardennen voor mensen met een beperking aan de onderste ledematen initiaties organiseren van netbal en zitbeachvolleybal. Zo worden andersvaliden betrokken bij hedendaagse sporten.

www.beach-oudenaarde.be

 Zin in bos - VBV - Elia Fonds

Zin in bos
(Vereniging voor Bos in Vlaanderen)

Toegankelijkheid tot een zingeving in bossen voor personen met beperkte mobiliteit, door revalidatie na een ongeval of ziekte en/of een handicap: dit is het project 'Zin in Bos' van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen, in samenwerking met het Witte Kinderbos-comité. Een sterk project rond integrale toegankelijkheid, met een sterk participatief proces en een bijhorend zingevend traject.

www.vbv.be

Avalympics - Elia Fonds

Kajak en triatlon voor personen met een beperking
(Avalympics)

Sinds 1988 biedt de vereniging ‘Avalympics’ kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid om actief een sport naar eigen keuze te beoefenen. Ze bieden een brede waaier aan sporten: tennis, paardrijden, atletiek, zwemmen, wielrennen, …  Aan de reeds uitgebreide lijst worden nu kajak en triatlon toegevoegd, dit in samenwerking met de Geelse Triatlonclub en de Geelse Kajakvaarders. Een mooi voorbeeld van samenwerking en integratie!

www.avalympics.com

Couleur Café asbl - Elia Fonds

A portée de main à l’heure d’aujourd’hui
(Couleur Café asbl)

De vzw Couleur Café is in 2000 ontstaan in Malmedy uit een vriendschappelijke ontmoeting tussen verschillende personen uit de streek: maatschappelijk werkers, burgers die zich bewust zijn van de problematiek rond sociale vervreemding, sociaal isolement of sociale uitsluiting. De vzw ontwikkelt op verschillende manieren de maatschappelijke band. Met het project 'A portée de main à l’heure d’aujourd’hui' ('Vandaag binnen handbereik') wil zij de mensen warm maken om de natuur te ontdekken. Daartoe zal de vzw een tuin inrichten en aangepaste fietsen ontwikkelen.

www.couleurcafe.info

 De Regenboog - Elia Fonds

‘Doeda’
(De regenboog vzw)

Voor het project ‘Doeda’ sloegen vzw De Regenboog en KVG (Katholieke Vereniging Gehandicapten vzw) and VFG (Vereniging personen met een handicap vzw)de handen in elkaar om op een originele manier personen met een beperking en hun directe omgeving aan te zetten om deel te nemen aan het bestaande en het nog te ontwikkelen vrijetijdsaanbod in Limburg. Via www.doeda.be (binnenkort beschikbaar) zal je originele vrijetijdsactiviteiten voor personen met een handicap kunnen terugvinden. Organisaties, verenigingen en voorzieningen die vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een beperking organiseren kunnen er zichzelf en hun aanbod kenbaar maken.

www.deregenboog.be

Crie Anlier - Elia Fonds 

Animations sensorielles nature
(Centre régional d’initiation à l’environnement de la Forêt d’Anlier asbl)

Het CRIE de la Forêt d’Anlier heeft tot doel de verschillende bevolkingsgroepen van de streek vanuit de invalshoek van duurzame ontwikkeling te sensibiliseren, te informeren, te vormen en op te voeden inzake het respecteren en beschermen van het milieu.
Met het project 'Animations sensorielles nature' (zintuiglijke vorming in de natuur) stelt het CRIE aan scholen en gezinnen, waar valide personen en personen met een beperkte mobiliteit met elkaar in aanraking komen, een zintuiglijke vorming in de natuur voor, die het voor hen zal uitwerken.

www.crieanlier.be

Theater Tartaar  - Elia Fonds

‘Liefde op het eerste gezicht’ (een deconstructie van Orphus en Euridike)
(Theater Tartaar vzw)

Theater en mythologie liggen aan de basis van veel creatieve projecten. Met ‘Liefde op het eerste gezicht’, een verwijzing naar de mythe van Orphus en Euridike, wil Theater Tartaar een voorstelling over liefde op poten zetten, opgebouwd rond improvisaties van acteurs met een verstandelijke handicap.
Een unieke aanpak en methodiek!

www.theatertartaar.be