Projecten 2011

Ik adem dus ik ben - Elia Fonds 

“Ik adem dus ik ben” 
(Vereniging personen met een handicap (VFG))

Personen met en zonder handicap laten schitteren op het podium, dat is het concept van ‘Ik adem dus ik ben’. Onder professionele begeleiding maakten een groep jongeren een dansvoorstelling en een humoristische videoclip. Het werd een bijzonder totaalspektakel én een mooi voorbeeld van inclusie. De grote première was tijdens de 14-daagse voor Gelijke Kansen in Brussel.

www.vfg.be

Kreative Werkstatt - Elia Fonds

 Muziek, dans en creativiteit voor iedereen!
(Kreative Werkstatt)

Het Duitstalige creatieve atelier 'Kreative Werkstatt' uit Bullange zet zijn deuren open voor iedereen die creatief wil zijn, wil dansen en muziek maken! Er worden cursussen georganiseerd voor zowel valide personen als voor mensen met beperkte mobiliteit. Een unieke gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen…

Vocopstap - Elia Fonds

 Toneel de Kloef
(Vrijetijdsondersteuningscentra (VOC) Opstap – De Kloef)

Om de vier jaar breekt een spannende periode aan voor de leden van De Kloef uit Tielt. Na veel voorbereidingswerk en repeteren brengen ze in 2012 een toneelstuk van de bovenste plank. De leden hebben een verstandelijke beperking, maar dat weerhoudt hen niet om hun acteertalent met de wereld te delen.

www.vocopstap.be

Sjarabang - Elia Fonds

Proeven van kunst en cultuur
(VZW Sjarabang)

Kunst is een perfect middel voor creatievelingen – met of zonder beperking - om elkaar te ontmoeten. Mensen met een handicap zijn vaak erg creatief. Sjarabang wil hen dan ook profileren met hun mogelijkheden en niet met hun beperkingen. De leden kunnen deelnemen aan kunstworkshops en ateliers. Op die manier wil Sjarabang bijdragen tot een verdraagzame en open samenleven waarin iedereen zich thuis voelt.

www.sjarabangvzw.be

Begleitzentrum Griesdeck - Elia Fonds

Vrijetijdsbesteding voor iedereen
(Begleitzentrum Griesdeck)

We houden er allemaal van om een leuke hobby te hebben waarin we helemaal onszelf kunnen zijn. Ook personen met een mentale, motorische of sensorische beperking hebben daar recht op. Begleitzentrum Griesdeck helpt hen daarbij door verantwoordelijken van vrijetijdsverenigingen en animatoren te sensibiliseren om mensen met een beperking te laten deelnemen aan activiteiten. 

Association des Sourds et Malentendants du Tournaisis - Elia Fonds 

Quatro avec Tibou
(ASBL Association des Sourds et Malentendants du Tournaisis)

Bestaat er iets beters om klein en groot van 7 tot 77 jaar rond dezelfde tafel te krijgen dan een goed doordacht en leuk gezelschapsspel? En wat als daarbij zowel horende als dove mensen bijeen worden gebracht tijdens hetzelfde spelletje? Dat is het briljante idee dat de vzw 'Association des Sourds et Malentendants du Tournaisis' heeft uitgewerkt. Een spel dat zeker en vast de moeite loont!

www.tournai-sourds.be

FFSB - Fédération Francophone des Sourds de Belgique - Elia Fonds

Het Magritte museum met een videogids
(Fédération Francophone des Sourds de Belgique)

Kunst is een universele taal, maar de infrastructuur waarin zij wordt tentoongesteld is niet altijd voor iedereen toegankelijk. Het team van de FFSB (Fédération Francophone des Sourds de Belgique) heeft deze problematiek ter harte genomen. Zo zal voor zowel de Belgische als de buitenlandse bezoekers van het museum een visiogids worden uitgewerkt met Franse, Nederlandse en internationale gebarentaal en met mogelijkheid voor ondertiteling. Het Belgisch surrealisme wordt toegankelijk voor iedereen!

www.ffsb.be 
www.musee-magritte-museum.be

Horizont VZW - Elia Fonds

Samen bergen overwinnen
(Horizont VZW)

Een vakantie boeken, voor mensen met een beperkt budget is het geen evidentie. Horizont VZW helpt hen daarbij door betaalbare vrijetijdsbesteding aan te bieden. Tweejaarlijks trekt de VZW naar een bergachtige streek in het buitenland om er te fietsen. Dat vergt veel voorbereiding en het materiaal is vaak niet goed goedkoop. Het Elia Fonds vindt dit een mooi voorbeeld van samenhorigheid en draagt zijn steentje bij.

www.horizontvzw.be

Netwerk Art Aalst - Elia Fonds

Netwerk Aalst
(Centrum voor hedendaagse kunst)

Netwerk, het centrum voor hedendaagse kunst in Aalst, wil de nieuwste ontwikkelingen in de kunstwereld zichtbaar maken en toelichten aan een zo groot mogelijk publiek. Jongeren met een mentale beperking kunnen zich van hun creatieve kant laten zien tijdens één van de workshops. Ze worden daarbij ondersteund door professionele kunstenaars.

www.netwerk-art.be

Génération Nouvelle - Tous à bord - Elia Fonds 

Tous à bord
(ASBL Génération Nouvelle)

De club 'Tous à bord!' uit Zinnik wist in 2008 reeds de aandacht van de jury van het Elia Fonds te trekken. Wat maakt hun idee zo origineel? Het feit dat de club wordt bezield door jonge mensen met een handicap die een gezamenlijk doel delen: valide mensen op een sportieve en ludieke manier laten kennismaken met hun dagelijkse leefwereld. Een enthousiasme dat niemand ongevoelig laat!

Ciné-ma différence - Plaza Art - Elia Fonds 

Ciné-ma différence
(Centre de Diffusion Cinématographique Montois)

Ach, de magie van de film! De sterren van het witte doek brengen ons steeds weer in hogere sferen. Maar voor gezinnen die het aandurven naar de film te gaan met een kind, tiener of volwassene met een handicap, komt dat niet altijd neer op een ontspannend uitstapje. Bij het eerste ongepaste applaus, bij de eerste 'bizarre' kreet of lach zorgen boze of medelijdende blikken en de daarop volgende opmerkingen er al snel voor dat het gezin de zaal verlaat. Om in te gaan tegen deze vorm van uitsluiting zet Plaza Art, een bioscoop in hartje Bergen, zijn filmzalen open voor mensen met autisme, een meervoudige beperking of een handicap met aanverwante gedragsstoornissen. Dat gebeurt via een originele filmclub die specifiek voor hen is opgericht.

www.plaza-art.be

 Cinetik - Elia Fonds

Comment sonne mon handicap ?
(ASBL Cinetik)

Zijn stem beheersen, de tijd nemen om naar elkaar te luisteren… en zich vrij voelen. Dat is het avontuur dat de vzw Cinetik voorstelt waarbij kinderen van 6 tot 12 jaar met een beperking leren ontdekken via geluiden. Een originele manier om creativiteit via geluid vorm te geven en deweg’ te vinden.

www.cinetik-prod.com

De Stroom - Elia Fonds

Outdoor: beperkt!?
(VZW De Stroom)

Vrijetijdsbesteding is één van de aspecten die de kwaliteit van het leven bepalen. Mensen ontmoeten, plezier maken, dingen doen waarvoor je kiest.  Ook daar hebben personen met een beperking recht op. Met het project ‘Outdoor: beperkt!?’ worden outdooractiviteiten toegankelijk gemaakt voor personen met een verstandelijke beperking.

www.destroom.be

Badje - Elia Fonds

Ravotten op het speelplein
(ASBL Badje)

Ieder jaar verwelkomen de vakantiespeelpleinen honderden kinderen die er zich kunnen uitleven, ravotten en er elkaar kunnen ontmoeten onder het toeziend oog van gemotiveerde monitoren. De vzw Badje (Bruxelles Accueil et Développement pour la Jeunesse et l’Enfance), die in 2008 al eens het pad van het Elia Fonds kruiste, wil kinderen met een beperking de mogelijkheid bieden om in de vakantie eens iets anders te doen dan thuis te blijven. De vzw wil hun ouders een buitenschoolse opvang aanbieden die aangepast is aan de specifieke behoeften van hun kind. Zo kunnen deze kinderen nieuwe vrienden leren kennen binnen de bestaande speelpleinwerking en dat opent nieuwe deuren voor hen.

www.badje.be

Force Douce - Elia Fonds

La voile dans un fauteuil
(ForceDouce ASBL)

Solidariteit en teamspirit zijn de ingrediënten van de Brusselse vzw ForceDouce om de sociale integratie te bevorderen van jongeren die het moeilijk hebben in het leven. Via het zeilen gaan zij in hun diepe binnenste op zoek naar positieve energie om het op te nemen tegen de krachten van de zee en van het leven. Dankzij de bijdrage van het Fonds zal een nieuwe aangepaste boot weldra het daglicht zien. Zo kan iedereen het water op.

www.forcedouce.org

Sperwer - Elia Fonds

Personen met een beperking op de planken
(Vzw Sperwer)

Vzw Sperwer biedt volwassenen met een beperking ondersteuning op vlak van wonen, werken en vrije tijd. Voor dit laatste onderdeel organiseren ze een inclusief theater, waarbij een aantal kansengroepen uit Lokeren en omgevingen samen op de planken staan met personen met een beperking. Het Elia Fonds looft de duidelijkheid en simpelheid van het project.

www.sperwer.be

G-Seppe - Elia Fonds

Therapie op een paardenrug
(G-Seppe VZW)

Hippotherapie kan helend werken, zeker voor mensen met een beperking. De omgang en het contact met het paard, het berijden en de bewegingsimpulsen hebben een positief effect. Een extra voordeel is dat het niet aanvoelt als therapie, maar wel als een leuke hobby.

www.g-seppe.be

Handicum - Elia Fonds 

Kapitein op eigen schip
(Vormingscentrum Handicum)

Mensen met een handicap hebben heel wat talenten en interesses, maar niet altijd de ‘tools’ om die te ontwikkelen. Daarom biedt vormingscentrum Handicum uit Assenede de cursus ‘kapitein op eigen schip’ aan. Het moet personen met een beperking stimuleren om die talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

www.handicum.be

Passe-Muraille - Elia Fonds

La couleur des Sens
(ASBL Passe Muraille)

De band tussen de vzw Passe Muraille en het Elia Fonds houdt al een hele tijd stand. De vereniging uit Bergen ontving in 2006 en 2009 al steun en komt nu in 2011 opnieuw in beeld met een letterlijk kleurrijk project. Een 'blinde' schilder nodigt iedereen uit om met gesloten ogen een zintuigenparcours af te leggen dat je op weg helpt om je eigen zintuigen te ontdekken. De vzw Passe Muraille werpt opnieuw een andere blik op de handicap door het grote publiek in het middelpunt van de actie te plaatsen.

www.passe-muraille.be 

Atelier Graphoui - Elia Fonds 

Imaginaire du Monstre
(ASBL Atelier Graphoui)

Het Atelier Graphoui, gevestigd in Brussel, is een waarachtig geluid- en beeldlaboratorium dat zich sinds 1979 bezighoudt met audiovisuele producties en opleidingen. De workshop 'monsterlijke fantasie' staat open voor iedereen, maar richt zich meer specifiek tot mensen met een visuele beperking. Door samen rond te trekken in de denkbeeldige wereld van monsters, door beelden te creëren, door ze te doen bewegen en door een geluidswereld te creëren, maken de deelnemers een animatiefilm. Deze film wordt vervolgens bewerkt op aangepaste dragers zodat hij voor iedereen toegankelijk zal zijn. Stilte, wij draaien!

www.graphoui.org

ViaActive - Elia Fonds 

Viactive
(ASBL Sports Seniors)

Deze doelgroep wordt vaak over het hoofd gezien wanneer het erom gaat ontspanning voor iedereen toegankelijk te maken: de ouderen. De vzw Sports Seniors heeft dat goed begrepen: zij leidt gespecialiseerde monitoren en sportfunctionarissen op, zorgt ervoor dat de ouderen toegang krijgen tot sportactiviteiten die aangepast zijn aan hun mogelijkheden en coördineert de activiteiten van haar 14 kringen en 550 clubs in de Franstalige gemeenschap. Het programma 'Viactive' werd ontwikkeld in Québec en biedt de oudsten onder ons de kans om (opnieuw) aan gezonde lichaamsbeweging te doen. Het bestaat uit 2 delen: een gezamenlijk deel om onder leiding van speciaal daartoe opgeleide vrijwilligers in groep te beoefenen en een individueel deel om thuis de activiteit verder te beoefenen.

www.sportsseniors.be

De Jojo - Elia Fonds 

Low-budget zomerkampen
(De Jojo)

Bij jeugdbeweging De Jojo kunnen jongeren met een mentale of meervoudige beperking zich elke maand helemaal uitleven. Eénmaal per jaar vormt een zomerkamp de kers op de taart, en dat allemaal voor een betaalbare prijs. Het Elia Fonds steunt de aankoop van duurzaam verzorgingsmateriaal.

www.dejojo.be

NTGent - Elia Fonds 

NTGent overbrugt drempels
(NTGent)

In een lawaaierige omgeving is het voor personen met een auditieve beperking onmogelijk om anderen te verstaan. Maar daar heeft theaterhuis NTGent iets op gevonden! Een ringleidingsysteem maakt het voor slechthorenden mogelijk om naar één geluidsbron te luisteren zonder last te hebben van achtergrondgeluiden. Iedereen met een hoortoestel kan kosteloos en draadloos gebruikmaken van het systeem. Op die manier kunnen ook zij genieten van het toneel.

www.ntgent.be

St Margaretha - Elia Fonds 

IJspret voor iedereen
(St Margaretha VZW)

Rust- en verzorgingstehuis St Margaretha in Holsbeek bestaat al sinds het begin van vorige eeuw, maar toch komen ze nog met heel vernieuwende ideeën. Oudere rolstoelgebruikers, lagereschoolkinderen en hogeschoolstudenten gaan samen schaatsen. Kortom: ijspret voor iedereen!

www.rvt-sintmargaretha.be