Mens & Milieu

Elia neemt concrete maatregelen om zijn CO2-uitstoot te verminderen en om de milieu-impact van zijn installaties te beperken.

Ontdekt hoe Elia bijdraagt  aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie en welke concrete maatregelen zijn genomen om de CO2-uitstoot van onze gebouwen en installaties te beperken op de pagina ‘Uitstoot van broeikasgassen verminderen’.

Elia zoekt ook innovatieve oplossingen en neemt, in samenwerking met de verenigingswereld, deel aan projecten ter bevordering van de biodiversiteit en het landschap. Lees er meer over op de pagina ‘De milieu-impact van onze installaties verminderen’.

Neem ook eens een kijkje op Milieubeheer.

Elia wenst gehinderde landbouwers zo transparant mogelijk te vergoeden.
De werkwijze en vergoedingen werden vastgelegd in een protocol akkoord met de landbouworganisaties.