Vergoedingen landbouw

Het merendeel van de ondergrondse installaties van Elia liggen in de openbare weg. Het gebeurt echter dat wegens technische of andere redenen deze ondergrondse kabels geplaatst worden in landbouwgrond. De masten nodig voor de luchtlijnen worden vaak ingeplant in landbouwgebied.

Met de verklaring van openbaar nut die wordt verleend door de bevoegde overheid heeft Elia een wettelijk recht om bovenstaande infrastructuur op private gronden te realiseren.

Het onderhouden van goede contacten met de betrokken landbouwers is dan ook van essentieel belang voor de aanleg van nieuwe installaties, evenals in het kader van onderhoudswerken. Elia wenst hierbij zo transparant mogelijk te werk te gaan en heeft het onderhandelingskader, de vergoedingen en ook enkele standaardovereenkomsten in overleg met Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en Fédération Wallonne de l’Agriculture vastgelegd in een protocol akkoord.

Het akkoord tussen Elia en de landbouworganisaties omvat twee belangrijke delen:

  • Het eerste deel bevat de afspraken en vergoedingen ten aanzien van de eigenaar en de exploitant van een landbouwgrond met betrekking tot de permanente aanwezigheid van de hoogspanningsinfrastructuur. De eigenaar kan in dat geval overgaan tot de verkoop of het verlenen van een erfdienstbaarheid voor de nodige oppervlakte. De exploitant krijgt een vergoeding voor de aanwezigheid van de bovengrondse infrastructuur. Hiervoor werden ook standaardovereenkomsten opgesteld die terug te vinden zijn in bijlagen 1, 2, 3 en 6.
  • In een tweede deel worden de afspraken vastgelegd ten aanzien van de exploitant van een landbouwgrond over het gebruik van de terreinen en het vergoeden van de schade naar aanleiding van het uitvoeren van werken aan de hoogspanninginstallaties. Een standaarddocument voor de plaatsbeschrijving en de vaststelling van de schade samen met een lijst van de vergoedingen voor onder meer cultuur- en structuurschade werden opgenomen in bijlagen 7, 8 en 9 aan het protocol akkoord.