Financiële Schulden

De Groep streeft ernaar een evenwicht te bewaren tussen de continuïteit van de financiering en flexibiliteit door gebruik te maken van bankleningen, bevestigde en onbevestigde kredietfaciliteiten, een handelspapierprogramma enz.

Voor financiering op middellange tot lange termijn gebruikt de Groep obligaties. Het looptijdenprofiel van de schuldenportefeuille is over meerdere jaren gespreid. Group Treasury beoordeelt op regelmatige basis de financieringsbronnen, rekening houdend met de eigen kredietrating en de algemene marktomstandigheden. Meer informatie vindt u op de pagina over onze Eurobonds.