Informatie over de dividenden

Laatst goedgekeurde winstuitkering aan aandeelhouders

Op 21 mei 2019 keurde de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders de resultaten van 2018, resultaatafhankelijkheid en bijgevolg € 1,66 bruto dividend per aandeel goed.

Het dividend voor het boekjaar 2018 zal het volgende schema respecteren:

  • Dividend ex-date - 29 mei 2019
  • Recorddatum - 30 mei 2019
  • Betaaldatum - 31 mei 2019

Het dividend over 2018 werd uitgekeerd op 1 juni 2019 op voorlegging van coupon 15.

De uitbetaling gebeurt via de Belgische kantoren van Belfius Bank, BNP Paribas Fortis Bank, KBC Bank en ING

Overzicht van dividenden van Elia System Operator

 2018  2017 2016  2015 2014

2013

2012

Brutodividend

     

Alle aandelen

1,66  1,62  1,58  1,55 1,54 1,54

1,47

Nettodividend

     

Alle aandelen

1,16  1,13  1,11  1,13 1,16 1,16

1,10

Aantal dividendgerechtigde aandelen

61.024.834  60.901.019  60.891.158  60.750.239 60.738.264 60.568.229

60.555.809

Beleid inzake de winstuitkering aan de aandeelhouders

Op 21 maart 2019 heeft de Raad van Bestuur formeel het beleid goedgekeurd dat zij van plan is toe te passen bij het voorstellen van dividenden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Volgens dit beleid is de jaarlijkse dividendgroei niet bedoeld om lager te zijn dan de stijging van de consumptieprijsindex ("inflatie") in België.

Het goedgekeurde dividendbeleid bevestigt de bestaande dividendpraktijk van de Vennootschap. Het ondersteunt de langetermijn ambitie van de Vennootschap om een stabiel dividend in reële termen aan de aandeelhouders aan te bieden en tegelijkertijd de Vennootschap in staat te stellen een sterke balans te behouden die nodig is om het investeringsprogramma van de Vennootschap te financieren.

De Raad van Bestuur bepaalt dat toekomstige dividenden afhankelijk zullen blijven van de resultaten van de Vennootschap (die worden beïnvloed door een aantal factoren, waaronder de evolutie van de langetermijnrente in België en factoren die buiten de controle van de Vennootschap liggen) en door de Vennootschap financiële situatie, financieringsbehoeften (met name Capex en investeringsplan) en zakelijke vooruitzichten.