Informatie over de dividenden

Het dividend over 2016 werd uitgekeerd op 1 juni 2017 op voorlegging van coupon 13.

De uitbetaling gebeurt via de Belgische kantoren van Belfius Bank, BNP Paribas Fortis Bank, KBC Bank en ING.

Overzicht van dividenden van Elia System Operator

2016  2015 2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Brutodividend

 

 

 

 

 

Alle aandelen

1,58  1,55 1,55 1,54

1,47

1,47

1,40

1,38

1,37

Nettodividend

 

 

 

 

 

Gewoon aandeel met VVPR-strip

/ / /

/

1,16

1,19

1,173

1,1645

Gewoon aandeel

1,11  1,13 1,16 1,16

1,10

1,10

1,05

1,035

1,0275

Aantal dividendgerechtigde aandelen

60.891.158  60.750.239 60.738.264 60.568.229

60.555.809

60.355.217

60.355.217

48.270.255

48.076.949

Het dividend wordt uitgekeerd in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 33.1 van de Statuten van Elia. Nadat minimaal 1/20e is afgehouden om een reservefonds te spijzen, wordt minstens 85% van de uitkeerbare winst uitbetaald, tenzij de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering anders beslist.