Aandeelhoudersstructuur

Onderstaande tabel toont de aandeelhoudersstructuur van Elia System Operator nv per mai 2017.

Aandeelhouder Aantal aandelen % aandelen % stemrechten
Publi T 27.383.507 44,96 44,96
Katoen Natie 4.231.148 6,95 6,95
Publipart 1.526.756 2,51 2,51
Belfius Insurance 1.134.760 1,86 1,86
Interfin 2.598.143 4,27 4,27
Andere vrij verhandelbare aandelen 24.026.705 39,45 39,45
Totaal 60.901.019 100 100

Transparantieverklaring

In overeenstemming met de wet- en regelgeving inzake financiële transparantie publiceert Elia System Operator de participatiemeldingen die het ontvangt. Krachtens de Belgische wetgeving inzake transparantie moet een aandelenbelang van minimaal 5% (of een veelvoud van 5%) worden gemeld aan de FSMA en de onderneming in kwestie.