Algemene vergadering 2013

De Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Elia System Operator NV werden gehouden op dinsdag 21 mei 2013 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

U zult hieronder de documenten betreffende deze Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van 21 mei 2013 vinden.
Document EN FR NL

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering

 

 

 

Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de statutaire jaarrekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012           

 

Verslag van het college van commissarissen over de statutaire jaarrekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012     
 

 

Statutaire jaarrekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012, met inbegrip van de bestemming van de resultaten

 

Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012
Verslag van het college van commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012
Geconsolideerde jaarrekening (IFRS) van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012
Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering en tot de Buitengewone Algemene Vergadering
Volmacht voor de Gewone Algemene Vergadering

Formulier voor het stemmen per brief tijdens de Gewone Algemene Vergadering

Documenten betreffende de Buitengewone Algemene Vergadering

Document EN FR NL
Notulen van Buitengewone Algemene Vergadering

 

 

 

Gecoordineerde Statuten van Elia System Operator NV op 21 mei 2013

 

Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering en tot de Buitengewone Algemene Vergadering
 

 

Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering

 

Formulier voor het stemmen per brief tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering