Algemene vergadering 2014

De gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen van Elia System Operator nv vonden plaats op 20 mei 2014 in het Square Brussels Meeting Centre, Coudenberg Entrance, Coudenberg 3 te 1000 Brussel.

Hieronder vindt u de documenten met betrekking tot de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen.

Documenten met betrekking tot de gewone algemene aandeelhoudersvergadering

Document EN FR NL
Verslag van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering
Oproeping tot de gewone en de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering
Volmachtformulier voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering
Stemformulier voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering

Ontslag van bestuurders:

  • Jennifer Debatisse
  • Luc Van Nevel
  • Thierry Willemarck
  • Clement De Meersman

 

 

 

 

 

 

Cv's van kandidaat-bestuurders:           
  • Luc De Temmerman, Frank Donck, Saskia Van Uffelen (independent directors)
  • Luc Hujoel (non independent director)

 

 

 


Jaarverslag van de Raad van Bestuur betreffende de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013
Verslag van de commissarissen over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013
Jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, inclusief bestemming van het resultaat
Jaarverslag van de Raad van Bestuur betreffende de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013;
Remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013
Geconsolideerde jaarrekening (IFRS) voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013
Het recht om vragen te stellen
Het recht om agendapunten toe te voegen en voorstellen tot besluit neer te leggen

  

Documents relatifs à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

Document EN FR NL
Gecoördineerde tekst van de statuten per 20 mei 2014

Oproeping tot de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering 

 

 

 

Volmachtformulier voor de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering

 

Stemformulier voor de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering 

 

Voorstel tot wijziging van de statuten