Algemene vergadering 2015

De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Elia System Operator SA / NV worden gehouden op 19 mei 2015 op het Square Brussels Meeting Centre, Coudenberg Entrance, Coudenberg 3, B-1000 Brussel, België.

Hieronder vindt u de documenten die verband houden met de gewone algemene vergadering van aandeelhouders.

Document EN FR NL
Minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders   
Oproeping tot de gewone algemene vergadering van ESO   
Volmachtformulier m.b.t. de gewone algemene vergadering van ESO      
Stemformulier m.b.t. de gewone algemene vergadering van ESO    
Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2014    
Remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2014   
Verslag van de commissarissen over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2014   
Jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, met inbegrip van de bestemming van het resultaat
Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2014   
Verslag van de commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2014   
Geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2014    
Curriculum vitae van de heer Geert Versnick   
Document m.b.t. het recht om vragen te stellen 
Document m.b.t. het recht om onderwerpen op de dagorde te laten plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen