Algemene vergadering 2016

De Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Elia System Operator NV worden gehouden op dinsdag 17 mei 2016 in het Square Brussels Meeting Centre, Coudenberg Entrance, Coudenberg 3 te 1000 Brussel vanaf 10 uur.

U zult hieronder de documenten betreffende deze Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van 21 mei 2013 vinden.
Document EN FR NL
Minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders

 

 

 

Oproeping tot de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen

 

Volmacht voor de Gewone Algemene Vergadering

 

Formulier voor het stemmen per brief op de Gewone Algemene Vergadering

 

Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de statutaire jaarrekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015
Verslag van het college van commissarissen over de statutaire jaarrekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015
Statutaire jaarrekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, met inbegrip van de bestemming van de resultaten
Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2015
Remuneratieverslag

Verslag van de commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2015
Geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2015      
Curriculum vitae of Michel Allé      
Document m.b.t. het recht om vragen te stellen      
Document m.b.t. het recht om onderwerpen op de dagorde te laten plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen      

Documents related to the Extraordinary General Meeting of Shareholders

Document EN FR NL
Oproeping tot de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen

 

 

 

Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering

 

Formulier voor het stemmen per brief op de Buitengewone Algemene Vergadering

 

Verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikels 582 en 596 van het Wetboek van Vennootschappen

 

Verslag van het college van commissarissen volgens artikels 582 en 596 van het Wetboek van Vennootschappen
Document m.b.t. het recht om vragen te stellen      
Document m.b.t. het recht om onderwerpen op de dagorde te laten plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen