Algemene vergadering mei 2018

De Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Elia System Operator NV wordt gehouden op dinsdag 15 mei 2018 in het Square Brussels Meeting Centre, Coudenberg Entrance, Coudenberg 3 te 1000 Brussel vanaf 10 uur. Er is een publieke parking (parking Albertine) onder het Square die u kan gebruiken. Alvorens de zaal van de Algemene Vergadering binnen te gaan, zal u aan de vestiaire een ticket ontvangen voor de parking.

U zult hieronder de documenten betreffende deze Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen vinden.

Documenten betreffende de Gewone Algemene Vergadering FR NL EN
Minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders 2018 – Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2018 - Procès-verbaux de l’Assemblée Générale Ordinaire 2018     
Notice of convocation for the Ordinary and Extraordinary General Meetings of Shareholders - Oproeping tot de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen - Convocation aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire

Proxy for the Ordinary General Meeting of Shareholders - Volmacht voor de Gewone Algemene Vergadering - Procuration relative à l’Assemblée Générale Ordinaire   
Voting form for the Ordinary General Meeting of Shareholders - Formulier voor het stemmen per brief op de Gewone Algemene Vergadering - Formulaire de vote par correspondance relatif à l’Assemblée Générale Ordinaire
Annual report of the Board of Directors on the annual accounts for the financial year ended 31 December 2017 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de statutaire jaarrekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 – Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur les comptes annuels statutaires relatifs à l’exercice clôturé au 31 décembre 2017
-
Report of the statutory auditors on the annual accounts for the financial year ended 31 December 2017 - Verslag van het college van commissarissen over de statutaire jaarrekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 - Rapport du collège des commissaires sur les comptes annuels statutaires relatifs à l’exercice clôturé au 31 décembre 2017 -
Annual accounts for the financial year ended 31 December 2017, including allocation of the result - Statutaire jaarrekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, met inbegrip van de bestemming van de resultaten - Comptes annuels statutaires relatifs à l’exercice clôturé au 31 décembre 2017, en ce compris l’affectation du résultat
-
Remuneration Report – Remuneratieverslag - Rapport de Rémunération  
Annual report of the Board of Directors on the consolidated annual accounts (IFRS) for the financial year ended 31 December 2017 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 - Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur les comptes annuels consolidés (IFRS) relatifs à l’exercice clôturé au 31 décembre 2017
Report of the statutory auditors on the consolidated annual accounts (IFRS) for the financial year ended 31 December 2017 - Verslag van de commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 - Rapport des commissaires sur les comptes annuels consolidés (IFRS) relatifs à l’exercice clôturé au 31 décembre 2017  
Consolidated annual accounts (IFRS) for the financial year ended 31 December 2017 - Geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 - Comptes annuels consolidés (IFRS) relatifs à l’exercice clôturé au 31 décembre 2017 
Document related to the right to ask questions - Document m.b.t. het recht om vragen te stellen - Document concernant le droit de poser des questions 
Document related to the right to add items to the agenda and to file proposed resolutions - Document m.b.t. het recht om onderwerpen op de dagorde te laten plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen - Document concernant le droit d'ajouter des sujets à l’ordre du jour et de déposer des propositions de résolution

 

Documenten betreffende de Buitengewone Algemene Vergadering FR NL EN
Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2018 – Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2018 - Procès-verbaux de l’Assemblée Générale Extraordinaire 2018     
Notice of convocation for the Ordinary and Extraordinary General Meetings of Shareholders - Oproeping tot de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen - Convocation aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire

Proxy for the Ordinary General Meeting of Shareholders - Volmacht voor de Gewone Algemene Vergadering - Procuration relative à l’Assemblée Générale Ordinaire
Voting form for the Ordinary General Meeting of Shareholders - Formulier voor het stemmen per brief op de Gewone Algemene Vergadering - Formulaire de vote par correspondance relatif à l’Assemblée Générale Ordinaire
Annual report of the Board of Directors on the annual accounts for the financial year ended 31 December 2017 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de statutaire jaarrekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 – Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur les comptes annuels statutaires relatifs à l’exercice clôturé au 31 décembre 2017
-
Report of the statutory auditors on the annual accounts for the financial year ended 31 December 2017 - Verslag van het college van commissarissen over de statutaire jaarrekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 - Rapport du collège des commissaires sur les comptes annuels statutaires relatifs à l’exercice clôturé au 31 décembre 2017 -
Annual accounts for the financial year ended 31 December 2017, including allocation of the result - Statutaire jaarrekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, met inbegrip van de bestemming van de resultaten - Comptes annuels statutaires relatifs à l’exercice clôturé au 31 décembre 2017, en ce compris l’affectation du résultat
Remuneration Report – Remuneratieverslag - Rapport de Rémunération