Algemene vergadering oktober 2017

De Bijzondere Algemene Vergadering van Elia System Operator NV wordt gehouden op vrijdag 27 oktober 2017 op de maatschappelijke zetel van Elia System Operator NV, Keizerslaan 20 te 1000 Brussel vanaf 9u20.

U zult hieronder de documenten betreffende deze Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van 27 oktober 2017 vinden.

Documenten betreffende de Gewone Algemene Vergadering

Document EN FR NL
Notice of convocation for the Special General Meeting of Shareholders - Oproeping tot de Bijzondere Algemene Vergadering - Convocation à l’Assemblée Générale Spéciale

Proxy for the Special General Meeting of Shareholders - Volmacht voor de Bijzondere Algemene Vergadering - Procuration relative à l’Assemblée Générale Spéciale  
Voting form for the Special General Meeting of Shareholders - Formulier voor het stemmen per brief op de Bijzondere Algemene Vergadering - Formulaire de vote par correspondance relatif à l’Assemblée Générale Spéciale
Curriculum vitae of Mrs. Roberte Kesteman
- -

 

Document related to the right to ask questions - Document m.b.t. het recht om vragen te stellen - Document concernant le droit de poser des questions
Document related to the right to add items to the agenda and to file proposed resolutions - Document m.b.t. het recht om onderwerpen op de dagorde te laten plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen - Document concernant le droit d'ajouter des sujets à l’ordre du jour et de déposer des propositions de résolution
Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van October 2017