Aanpassing van het tarief in Wallonië


01-10-2012

Aanpassing van het tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië.

Als beheerder van het lokale transmissienet in Wallonië heeft Elia de verplichting om aan een minimale eenheidsprijs van € 65 groenestroomcertificaten aan te kopen van Waalse installaties die hernieuwbare energie produceren.

Sinds begin 2012 is het aantal door Elia aangekochte groenestroomcertificaten sterk gestegen. Hier zijn twee redenen voor: de verhoging van het aantal verwachte aanvragen voor toekenning van groenestroomcertificaten enerzijds en het feit de producenten een beroep doen op de gegarandeerde minimumprijs in een markt die grotendeels en voor lange tijd verzadigd is anderzijds.

Elia heeft ondertussen bij de CREG een aanvraag ingediend voor de aanpassing van het tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië. Dit tarief werd voor het eerst toegepast in 2012 en werd vastgelegd op € 1,1889/MWh in het tariefbesluit van de CREG van 22 december 2011. In besluit (B) 120927-CDC-658 / E23 van 27 september 2012 heeft de CREG het tarief voor de openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië vastgelegd op € 5,9445/MWh. Dit tarief wordt van kracht op 1 oktober 2012.