Stroomonderbreking in Brussel


02-10-2012

Om 9 uur vanochtend heeft zich in het hoogspanningsstation Bruegel (Dilbeek) ten westen van Brussel een technisch incident op het hoogspanningsnet van Elia voorgedaan.

Wegens een defect aan het railstel viel een vierde van de bevoorrading van dit station uit. Daardoor werden de lijnen die de transformatiestations van de distributienetbeheerders SIBELGA voor Brussel en gedeeltelijk Eandis ten noorden van Brussel onderbroken. De industriële klanten die rechtstreeks op het hoogspanningsnet zijn aangesloten ondervonden ook spanningsstoringen.

Het duurde tussen 2 en 10 minuten eer het station opnieuw gevoed werd en de normale toestand op het Elia-net was hersteld.

De exacte oorzaak van het incident is nog niet bekend en wordt in de volgende dagen geanalyseerd.