Elia tekent een protocolakkoord met de landbouworganisaties in België


05-09-2012

Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet in België, heeft op 5 september een protocolakkoord met Boerenbond, het Algemeen Boeren Syndicaat en de Fédération Wallonne de l’Agriculture ondertekend betreffende de aanleg en het onderhoud van hoogspanningsinstallaties op landbouwgronden.

Het nieuwe akkoord tussen Elia en de landbouworganisaties omvat twee belangrijke domeinen:

  • de onderhandelingen en vergoedingen voor de inplanting van nieuwe bovengrondse en ondergrondse hoogspanningsinstallaties;
  • de onderhandelingen en vergoedingen in het geval van werfschade als gevolg van de aanleg van nieuwe installaties of het onderhoud van bestaande installaties.

In samenspraak met de betrokken landbouworganisaties werden een transparant onderhandelingskader en correcte vergoedingsregels ontwikkeld met als doelstelling een goede verstandhouding te onderhouden met de landbouwers. Deze regels betreffen zowel de regeling en vergoedingen als gevolg van een permanente  inname van landbouwgrond als de vaststelling en vergoeding van schade door tijdelijke werken.

De afsluiting van dit protocolakkoord moet bijdragen tot de succesvolle realisatie van de talrijke nieuwe netversterkingen die vaak door landbouwgebied gaan. Deze projecten kaderen in de verdere ontwikkeling van het hoogspanningsnet ter ondersteuning van het energie- en klimaatbeleid op regionaal, federaal en Europees vlak.