Elia start een pilootproject op voor het aanbrengen van optische vezels rond kabels


12-11-2012

Om zijn net goed uit te baten beschikt Elia over zijn eigen communicatie-infrastructuur via kabels met optische vezels.

Doorgaans worden twee technologieën gebruikt voor hun installatie: de ondergrondse plaatsing en het gebruik van een bliksemkabel met optische vezels.

Om deze optische infrastructuur sneller te kunnen ontwikkelen werd op de 70 kV-lijn Warnant-Dinant een pilootproject opgestart. Deze primeur voor België bestaat in een kabel met optische vezels die rond de bestaande bliksemkabel wordt gerold. Tijdens de uitvoering van de werken, die voor heel de maand november gepland zijn, zal de lijn gedeeltelijk buiten spanning worden gesteld, zonder gevolgen echter voor de elektriciteitsbevoorrading. De lijn is 13,2 km lang en telt 77 betonnen masten en 25 masten met een metalen geraamte.

De aan dit gebruik aangepaste kabel met optische vezels wordt met behulp van een robot rond de bliksemkabel gerold. Om van de ene mast naar de andere over te gaan wordt gebruik gemaakt van een metalen paal met een katrol die aan de mast bevestigd wordt, of van een kraan of helikopter, afhankelijk van de bereikbaarheid van de mast.

De voordelen van deze techniek zijn enerzijds dat ze goedkoper is dan de huidige technieken en dat de vergunningsprocedure eenvoudiger is, en anderzijds dat ze snel kan worden uitgevoerd.

Deze techniek zou een interessant alternatief kunnen bieden voor de lijnen waarvan de vervanging pas na meerdere jaren is voorzien.