Winter Outlook ENTSO-E en Belgische vooruitzichten


30-11-2012

Situatie voor winter 2012-2013 wordt op Europees en Belgisch niveau als bevredigend beoordeeld.

  • Matig risico op stroomonderbreking in Europa in geval van een uitzonderlijke koudegolf (zoals statistisch om de 10 jaar voorkomt) over heel het continent, samen met windstil en donker weer.
  • België is tijdens heel de winterperiode structureel afhankelijk van import.
  • Het Elia-net is voorzien op invoer tot 3500 MW; de leveranciers zijn verantwoordelijk voor het aankopen van energie.

Lees het persbericht.