Elia organiseert in februari 2013 een veiling voor groene certificaten (GSC en WKC)


01-02-2013

Als lokale transmissienetbeheerder in Vlaanderen en overeenkomstig de artikelen 7.1.6 § 2 en 7.1.7 § 2 van het energiedecreet van 8 mei 2009 betreffende het energiebeleid organiseert Elia een veiling voor groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten (GSC en WKC).

Deze certificaten werden door Elia aangekocht aan de minimumprijs die in het Vlaamse Gewest gegarandeerd wordt. De veiling zal gehouden worden in de loop van februari 2013.

Wenst u deel te nemen aan deze veiling?

Schrijf u in op de lijst van potentiële kopers op de website van de VREG via de link http://www.vreg.be/kopen-en-verkopen of stuur een e-mail naar GC@elia.be waarin u de naam en het adres van uw bedrijf en de volledige gegevens van uw contactpersoon vermeldt. U zal dan ten vroegste op 8 februari 2013 een bericht ontvangen van Elia waarin de te volgen procedure wordt uitgelegd.